Teknisk/administrativt ansatte - Side 13

Emneord

Søk etter emneord eller personer ved fakultet

Personer 301 - 325 av 403
Navn Telefon E-post Emneord
Rognlien, Reidar Seniorrådgiver +47 22845876 +47 93050121 reidar.rognlien@medisin.uio.no Forskerstøtte MED
Bilde av Øivind Rognmo Rognmo, Øivind Rådgiver oivind.rognmo@medisin.uio.no
Bilde av Ellen Rosenberg Rosenberg, Ellen Rådgiver +47 23074367 482 90 635 ellen.rosenberg@medisin.uio.no
Bilde av Silje Marie Kile Rosseland Rosseland, Silje Marie Kile Seniorrådgiver +47 22845302 +4745450053 siljer@medisin.uio.no Internkommunikasjon, Krisekommunikasjon, Strategisk kommunikasjon, Nettredaktør, Kommunikasjon, Profilering, Nettpublisering, Prosjektledelse, Forskningsformidling, Pressekontakt
Bilde av Elin Olaug Rosvold Rosvold, Elin Olaug Prodekan for medisinstudiet +47 93265327 e.o.rosvold@medisin.uio.no Utdanning, allmennmedisin, forskerskole, IKT i undervisning, legemidler, forskrivning, helseforskning
Bilde av Ole Rustad Rustad, Ole Rådgiver +47 22851387 +47 41385202 ole.rustad@medisin.uio.no Administrasjon, ePhorte, Helse miljø og sikkerhet, HMS, HMS-koordinator
Bilde av Anne-Kristin Jørgensen Ruud Ruud, Anne-Kristin Jørgensen Rådgiver 22850513 / 95021604 a.k.j.ruud@medisin.uio.no Budsjett, Regnskap, Økonomistyring, Ekstern finansiering, Analyse, Avstemming, Rapportering, Bilag, Kontrollprogram, Forskerstøtte MED
Bilde av Maria Christine Ruud Ruud, Maria Christine Førstekonsulent m.c.ruud@medisin.uio.no
Bilde av Evelyn Voss Rygnestad Rygnestad, Evelyn Voss Seniorkonsulent +47 22851384 e.v.rygnestad@medisin.uio.no Legemedonasjon, Ekstern undervisning, De Schreinerske Samlinger, Reiserefusjon for eksterne, UiOs pårørendetelefon, Disputas, Universitetsgaver
Bilde av Oxana Rødnes Rødnes, Oxana Seniorkonsulent +47 23070938 oxana.rodnes@medisin.uio.no
Bilde av Linda Kristin Røine Røine, Linda Kristin Seniorrådgiver +47 22844652 l.k.roine@medisin.uio.no Studiekvalitet, Eksamen, Studieplaner, Studieadministrasjon, Undervisning
Bilde av Dagrun Brekke Sagafos Sagafos, Dagrun Brekke d.b.sagafos@medisin.uio.no
Bilde av Ellen Lund Sagen Sagen, Ellen Lund Senioringeniør +47 23072788 e.l.sagen@medisin.uio.no
Bilde av Malgorzata Magdalena Sak Sak, Malgorzata Magdalena Seniorkonsulent +47 23071341 m.m.sak@medisin.uio.no Innkjøp, Faktura, Refusjon, eOmpostering, Fakturering ut, Bilagslønn, Nettpublisering, Forskningsseminarer
Bilde av Siri Sakya Sakya, Siri Avdelingsingeniør siri.sakya@medisin.uio.no
Bilde av Sophia Salicath Salicath, Sophia Førstekonsulent +47 22851559 +47 90535126 sophia.salicath@medisin.uio.no Innkjøp, Faktura, Økonomisk kontroll, Bio-Rad kjøleskap, Fotorom, Tørris
Bilde av Kristin Larsen Sand Sand, Kristin Larsen Overingeniør +47 22851204 +4793674280 k.l.sand@medisin.uio.no Laboratoriearbeid, Histologi, Mikroskopi, Innkjøp, Bildebehandling, EcoOnline, Opplæring
Bilde av Tony Joakim Sandset Sandset, Tony Joakim Forsker t.j.sandset@medisin.uio.no
Bilde av Marit Sandvik Sandvik, Marit Sekretær +47 22851389 marit.sandvik@ub.uio.no Proteinanalyse, Innkjøper, Molekylærbiologiske teknikker, Laboratoriedrift
Bilde av Stefan Schauber Schauber, Stefan Førsteamanuensis +47 22850225 stefan.schauber@medisin.uio.no
Bilde av Camilla Schjalm Schjalm, Camilla Senioringeniør camilla.schjalm@medisin.uio.no
Bilde av Sebastian Schultz Schultz, Sebastian Senioringeniør sebastian.schultz@medisin.uio.no
Bilde av Iren Sefland Sefland, Iren Avdelingsingeniør +47 22851602 iren.sefland@medisin.uio.no
Bilde av Gjøril Seierstad Seierstad, Gjøril Konsulent +47 22851188 gjoril.seierstad@medisin.uio.no Resepsjon
Bilde av Magnus Seierstad Seierstad, Magnus Seniorrådgiver +47 22845315 +47 98180886 magnus.seierstad@medisin.uio.no Prosjektledelse, Internasjonalt samarbeid, Ekstern finansiering, EU, Rapportering, Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte