Rune Larsen

Seniorrådgiver - Forskningsadministrasjon
Bilde av Rune Larsen
English version of this page
Mobiltelefon 926 20132
Brukernavn
Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1078 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

 • Bistand og rådgivning til enkeltforskere, institutter og fakultetet knyttet til EU-prosjekter og annen ekstern finansiering
 • Rådgivning i forhold til søknadsarbeidet, rammeverk, prosedyrer og budsjett
 • Informasjonsarbeid, nettpublisering
 • Kontaktpunkt for Institutt for klinisk medisin i forbindelse med ekstern forskningsfinansiering innenfor EU

Bakgrunn

 • Forskningsrådgiver, UiT Norges arktiske universitet, 2013-2020
 • Forsker/Førsteamanuensis, UiT Norges arktiske universitet, 2010-2013
 • Postdoc./Forsker, Nofima, 2007-2010
 • Doktorgrad i naturvitenskap. UiT Norges arktiske universitet, 2002-2007
 • Fiskerikandidat/Mastergrad, UiT Norges arktiske universitet, 1996-2002
Emneord: Forskningsstøtte, Forskerstøtte Klinmed, Forskningsadministrasjon, Utlysninger, Nettpublisering, Ekstern finansiering, EU, EU finansiering

Publikasjoner

 • Larsen, Rune; Eilertsen, Karl-Erik; Mæhre, Hanne K; Jensen, Ida-Johanne & Elvevoll, Edel Oddny (2014). Taurine Content in Marine Foods: Beneficial Health Effects, In Blanca Hernández-Ledesma & Miguel Herrero (ed.),  Bioactive Compounds from Marine Foods: Plant and Animal Sources.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-41284-8.  Chapter 12.  s 249 - 268
 • Jensen, Ida-Johanne; Eilertsen, Karl-Erik; Mæhre, Hanne K; Elvevoll, Edel Oddny & Larsen, Rune (2013). Health Effects of Antioxidative and Antihypertensive Peptides from Marine Resources, In Se-Kwon Kim (ed.),  Marine Proteins and Peptides - Biological activities and applications.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-37506-8.  14.  s 297 - 322
 • Jensen, Ida-Johanne; Larsen, Rune; Rustad, Turid & Eilertsen, Karl-Erik (2013). Nutritional content and bioactive properties of wild and farmed cod (Gadus morhua L.) subjected to food preparation. Journal of Food Composition and Analysis.  ISSN 0889-1575.  31(2), s 212- 216 . doi: 10.1016/j.jfca.2013.05.013
 • Eilertsen, Karl-Erik; Larsen, Rune; Mæhre, Hanne K; Jensen, Ida-Johanne & Elvevoll, Edel Oddny (2012). Anticholesterolemic and Antiatherogenic Effects of Taurine supplementation is Model Dependent, In Sasa Frank & Gerhard Kostner (ed.),  Lipoproteins - Role in health and diseases.  IntechOpen.  ISBN 978-953-51-0773-6.  Chapter 11.  s 269 - 288
 • Larsen, Rune; Eilertsen, Karl-Erik & Elvevoll, Edel Oddny (2011). Health benefits of marine foods and ingredients. Biotechnology Advances.  ISSN 0734-9750.  29(5), s 508- 518 . doi: 10.1016/j.biotechadv.2011.05.017 Vis sammendrag
 • Larsen, Rune; Mierke-Klemeyer, S; Mæhre, Hanne K; Elvevoll, Edel Oddny; Bandarra, Narcissa; Cordeiro, Ana Rita; Nunes, ML; Schram, E; Luten, Joop & Oehlenschläger, Jurg (2010). Changes in health beneficial components during ice storage of African catfish (Clarias gariepinus). Archiv für Lebensmittelhygiene.  ISSN 0003-925X.  61(4), s 139- 144 . doi: 10.2376/0003-925X-61-139
 • Larsen, Rune; Mierke-Klemeyer, S; Mæhre, Hanne K; Elvevoll, Edel Oddny; Bandarra, NM; Cordeiro, AR; Nunes, ML; Schram, E; Luten, Joop & Oehlenschlager, J (2010). Retention of health beneficial components during hot- and cold-smoking of African catfish (Clarias gariepinus) fillets. Archiv für Lebensmittelhygiene.  ISSN 0003-925X.  61(1), s 31- 35 . doi: 10.2376/0003-925X-61-31
 • Dragnes, Bjørn Tore; Larsen, Rune; Ernstsen, Marita Holm; Mæhre, Hanne K & Elvevoll, Edel Oddny (2009). Impact of processing on the taurine content in processed seafood and their corresponding unprocessed raw materials. International Journal of Food Sciences and Nutrition.  ISSN 0963-7486.  60(2), s 143- 152 . doi: 10.1080/09637480701621654
 • Mierke-Klemeyer, Sabine; Larsen, Rune; Oehlenschläger, Jurg; Mæhre, Hanne K; Elvevoll, Edel Oddny; Bandarra, Narcissa; Parreira, R; Andrade, a. m.; Nunes, Maria Leonora; Scharam, Edward & Luten, Joop (2008). Retention of health-related beneficial components during household preparation of selenium-enriched African catfish (Clarias gariepinus) fillets. European Food Research and Technology.  ISSN 1438-2377.  227, s 827- 833 . doi: 10.1007/s00217-007-0793-7
 • Olsen, Stein Harris; Sørensen, Nils K; Larsen, Rune; Elvevoll, Edel Oddny & Nilsen, Heidi (2008). Impact of pre-slaughter stress on residual blood in fillet portions of farmed Atlantic cod (Gadus morhua) - Measured chemically and by Visible and Near-infrared spectroscopy. Aquaculture.  ISSN 0044-8486.  284(1-4), s 90- 97 . doi: 10.1016/j.aquaculture.2008.07.042
 • Akse, Leif; Birkeland, Sveinung; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur & Larsen, Rune (2008). Injection-salting and Cold-smoking of Farmed Arlantic Cod (Gadus morhua L.) and Atlantic Salmon (Salmo salar L.) at Different Stages of rigor mortis; Effect on physical properties. Journal of Food Science.  ISSN 0022-1147.  73(8), s 378- 382 . doi: 10.1111/j.1750-3841.2008.00917.x Vis sammendrag
 • Dragnes, Bjørn Tore; Larsen, Rune; Ernstsen, Marita Holm; Mæhre, Hanne K & Elvevoll, Edel Oddny (2008). Impact of processing on water soluble compounds: Taurine content in seafood and their corresponding raw materials. International Journal of Food Sciences and Nutrition.  ISSN 0963-7486.  60(2), s 143- 152
 • Larsen, Rune & Elvevoll, Edel Oddny (2008). Water uptake, drip losses and retention of free amino acids and minerals in cod (Gadus morhua) fillet immersed in NaCl or KCl. Food Chemistry.  ISSN 0308-8146.  107, s 369- 376 . doi: 10.1016/j.foodchem.2007.08.031
 • Larsen, Rune; Olsen, Stein Harris; Kristoffersen, silje & Elvevoll, Edel Oddny (2008). Low salt brining of pre-rigor filleted farmed cod (Gadus morhua L.) and the effects on different quality parameters. Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie.  ISSN 0023-6438.  41, s 1167- 1172 . doi: 10.1016/j.lwt.2007.07.015
 • Kristoffersen, Silje; Vang, Birthe; Larsen, Rune & Olsen, Ragnar Ludvig (2007). Pre-rigor filleting and drip loss from fillets of farmed Atlantic cod (Gadus morhua L.). Aquaculture Research.  ISSN 1355-557X.  38(16), s 1721- 1731 . doi: 10.1111/j.1365-2109.2007.01843.x
 • Larsen, Rune; Stormo, Svein Kristian; Dragnes, Bjørn Tore & Elvevoll, Edel Oddny (2007). Losses of taurine, creatine, glycine and alanine from cod (Gadus morhua L.) fillet during processing. Journal of Food Composition and Analysis.  ISSN 0889-1575.  20(5), s 396- 402 . doi: 10.1016/j.jfca.2006.10.001

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensen, Ida-Johanne; Eilertsen, Karl-Erik; Rustad, Turid; Elvevoll, Edel Oddny & Larsen, Rune (2014). Health benefits of seafood consumption - with special focus on household preparations and bioactivity in animal models.
 • Jensen, Ida-Johanne; Larsen, Rune & Eilertsen, Karl-Erik (2013). Bioactivity of fish and meat subjected to food preparation.
 • Jensen, Ida-Johanne; Larsen, Rune & Eilertsen, Karl-Erik (2013). Bioactivity of fish and meat subjected to food preparation.
 • Larsen, Rune & Elvevoll, Edel Oddny (2012). Marine proteiner - Bioaktivitet og assosierte helseeffekter.
 • Larsen, Rune (2011). Presentation of EATIP Thematic Area 1 - Product quality, Consumer Safety & Health.
 • Martinez, iciar; Careche, M.; Edvardsen, T.; Sanchez-Alonso, I; Olsen, Ragnar Ludvig; Larsen, Rune & Elvevoll, Edel Oddny (2011). Quality and safety of seafood products for the European consumer - an overview.
 • Larsen, Rune (2010). Seafood and Health - benefits of seafood consumption.
 • Larsen, Rune & Nilsen, Heidi (2010). Sjømat og helse – marin næringsutvikling og kompetansebygging.Statusrapport 2009. Nofima rapportserie. 13/2010. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Larsen, Rune; Stormo, Svein Kristian; Eilertsen, Karl-Erik; Mæhre, Hanne K; Jensen, Ida-Johanne; Østerud, Bjarne & Elvevoll, Edel Oddny (2010). Prosessering av sjømat – Endring i næringsinnhold, biotilgjengelighet og helseeffekter. Nofima rapportserie. 36/2010. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Elvevoll, Edel Oddny & Larsen, Rune (2009). Næringsinnholdet i tilapia og pangasius - smaker det av fugl eller fisk?. Fisk - Industri og Marked.  ISSN 0803-5822.  (April)
 • Larsen, Rune (2008, 20. oktober). Dette gjør sjømaten med helsa.  Dagbladet.
 • Larsen, Rune (2008, 25. mars). Saltkutt kan gi sunnere fiskemat.  VG.
 • Larsen, Rune; Dragnes, Bjørn Tore; Mæhre, Hanne K; Stormo, Svein Kristian; Eilertsen, Karl-Erik; Østerud, Bjarne & Elvevoll, Edel Oddny (2008). Losses of Taurine during Processing of Seafood.
 • Larsen, Rune & Elvevoll, Edel Oddny (2007). Influence of weak brines on technological, biochemical and nutritional properties of cod (Gadus morhua L.)muscle.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2020 16:42 - Sist endret 21. sep. 2020 23:23