English version of this page

Antibiotikaresistens og kompleksitet i helseutdanningen

Vi utvikler forskningsbasert og tverrfaglig læringsinnhold og ferdigheter for å håndtere antimikrobiell resistens (AMR), som er en av de største globale truslene mot bærekraftig utvikling innenfor helse.

Medisinsk utstyr

Foto: Colorbox

Om gruppen

SHE har etablert enheten AntiMicrobials in Complex Systems (AMiCS) med mål om å skape et internasjonalt nettverk av studenter og forskere som jobber med AMR og for å utvikle digitale læringsressurser. AMiCS vil bidra til å møte det økende behovet for å styrke forskningsbasert utdanning om antibiotikaresistens og AMR og vil utvikle etiske og effektive handlingsrammer for politikk og praksis.

Vårt mål er å utvikle og styrke tverrfaglige kunnskap ved bruk av systemtenkning. Vi vil fokusere på hvordan digitale tjenester benyttes for å adressere AMR og samtidig påvirker prosessene for tilgang til og utnyttelse av helsetjenester, samt utviklingen, spredningen og behandlingen av resistente infeksjoner.

AMiCS ledes av professor Sundeep Sahay.

Les mer på de engelske sidene.

Publisert 9. juni 2022 14:32 - Sist endret 5. sep. 2022 09:44