English version of this page

Styret

Styret i SHE skal ivareta senteret på en god måte og består av

Two men carrying a blueberry to a man in wheelchair

Foto: Kristin Ellefsen/UiO

  • Eivind Engebretsen, visedekan for bachelor og masterstudiene ved Det medisinske fakultet (arbeidende styreleder) 
  • Elin O. Rosvold, prodekan for medisinstudiet ved Det medisinske fakultet 
  • Hans Mossin, fakultetsdirektør ved Det medisinske fakultet 
  • Bjørn Stensaker, viserektor for utdanning
  • Anders Malthe-Sørenssen, senterleder for Center for Computing in Science Education (CCSE)
  • Jarle Breivik, professor ved Institutt for medisinske basalfag og utdanningsleder
  • Knut Lundin, professor ved Institutt for klinisk medisin og utdanningsleder
  • Magnus Løberg, førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn og utdanningsleder
  • Ida Martinsson, student (MSU)
  • Amanda Rose Magnum, student og leder av Medisinsk studentutvalg (MSU)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er observatør i styret. 

Publisert 16. sep. 2020 12:55 - Sist endret 20. okt. 2022 20:36