Praksis hos spesialist for medisinstudenter

Universitetet i Oslo har for første gang har fått praksis i en del av helsevesenet hvor legen er spesialist, men uten å være på sykehus.

Bilde av Åse Vikanes og dame i bakgrunn

Åse Vikanes fikk bekreftet at studentene kunne lære mye og trives godt i privatpraksis. Foto: privat

Et utvalg medisinstudenter har denne gang fått et litt annet pasientgrunnlag enn de vanligvis gjør under praksis.

– Gjennom klinisk undervisning på studiet er vi mye på sykehus og møter pasientene etter de har blitt vurdert av 2-3 leger på forhånd. Men under denne praksisperioden møtte vi pasientene etter henvisning fra fastlegen, noen ganger som første pasient-lege-kontakt og andre ganger for å bekrefte eller avkrefte fastlegenes vurdering. Vi fikk bryne oss på caser som ikke trenger behandling på et sykehus og som man kan løse på et fastlegekontor eller privatklinikk, sier Safwan Rashid, medisinstudent på Universitetet i Oslo. 

Bilde av Safwan Rashid
Etter endt praksis kan jeg bekrefte at jeg føler meg mye tryggere med pasientgruppen. Det har gitt meg en enorm trygghet til arbeidet videre i karrieren, sier Safwan Rashid. Foto: privat

Sammen med andre medisinstudenter har han fått en unik mulighet til å praktisere hos spesialist Åse Vikanes ved Gynklinikk Nydalen.

Lærerikt å se spesialist i praksis utenom sykehus

Åse Vikane ville gjerne tilby et ettertraktet kompetanse og opplever selvstendige studenter.

– For at dette skal fungere må både legespesialist og student være motivert, sier Åse Vikane. Hun valgte selv å stille opp fordi privatpraktiserende spesialister oftest har jobbet lenge som leger og har viktig kunnskap og erfaring som unge kollegaer kan lære av. Ideen har hun hatt lenge, og Vikane mener at leger som har jobbet et langt legeliv har mye å lære bort.

Bratt læringskurve 

Bildet kan inneholde: smil, hud, yttertøy, ansiktsuttrykk, hvit kåpe.
Det har vært en gyllen anledning til å kunne velge seg til et fagfelt som en interesserer seg for, og som kan være en potensiell spesialitet senere i lege-løpet, sier Aase Malde. Foto: privat

– Jeg fikk være med hele arbeidsdager med fulle pasientlister og vi hadde mange spennende kliniske problemstillinger, forteller Aase Malde. Kvinner i alle aldergrupper og med forskjellige problemstillinger oppsøker gynekologisk hjelp. 

– Jeg fikk med meg mange nyttige tips og gode verktøy som jeg kan ta i bruk neste gang jeg støter på gynekologiske pasienter, og i min gryende yrkeskarriere som ung lege. Åse var raus med å slippe meg til, og jeg fikk god trening i å gjøre et målrettet anamneseopptak, utføre en gynekologisk undersøkelse (GU) med bl.a. ultralyd og generelt god trening i hvordan å tilnærme seg gynekologiske problemstillinger. 

– Inntrykket mitt var at de aller fleste pasientene synes det var fint å ha med en student, og at de viser stor forståelse for at det er viktig for oss som studenter å få et klinisk utbytte som forhåpentligvis kan gjøre oss til bedre leger i fremtiden. Åse hadde mange sporty pasienter som jeg var så heldig å få prate med og undersøke, det har resultert i masse ny kunnskap og klinisk erfaring som jeg tar med meg på veien videre.

Økt antall medisinstudenter trenger økt antall praksisplasser

Akkurat nå ser universitetene med profesjonsstudiet i medisin nærmere på kostnadsoverslagene ved utvidelse av medisinstudiet og en utredning av 210 ekstra studieplasser.

– Vi har et økt behov for praktiserende spesialister og at dette er en uutnyttet ressurs vi gjerne vil se nærmere på, sier Elin O. Rosvold, prodekan for medisinstudiene ved Universitetet i Oslo.

Bildet kan inneholde: panne, smil, briller, kinn, hud.
Elin O. Rosvold er positiv til flere avtaler med spesialister i flere deler av medisinstudiet. Foto: Øystein Horgmo, UiO

– Akkurat nå har vi verken økonomi eller system for å iverksette dette, men et fast samarbeid på sikt vil også bidra til praksisplasser hvis vi øker antall medisinstudenter, sier hun.

Rosvold sier blant annet til Dagens medisin at avtaler med spesialister kan være aktuelt for andre deler av medisinstudiet også.

– En slik avtale med spesialister kan også være aktuell for andre deler av medisinstudiet. Som for eksempel hud-området. I Helse Sør-Øst er det bare en avdeling for hud, dermed det kan være et område det kan være aktuelt å gjøre avtaler med spesialister på, sier Rosvold.

Praksis til det beste for pasienten

Å få muligheten til å selv velge fagområde avhengig av interesse og nysgjerrighet har vært viktig for Rashid for å gjennomføre fordypningspraksis i medisinstudiet. 

– For min del gikk jeg for et fagområde som jeg følte meg svak på og ønsket å forbedre meg på. Etter endt praksis kan jeg bekrefte at jeg føler meg mye tryggere med pasientgruppen. Det har gitt meg en enorm trygghet til arbeidet videre i karrieren.

– Jeg ble veldig godt tatt imot, klinikken var forberedt på at jeg skulle komme og jeg fikk en god innføring i hverdagsrutinene og arbeidsoppgavene. Det var spennende pasient-caser og veilederen tok seg god tid mellom pasientene til å stoppe opp og forklare, svare på spørsmål og diskutere kasus.

Hverdagene besto av en god blanding diskusjoner, praktisk øving og oppsummeringer. Jeg plukket opp mange små gullkorn som jeg kommer til å ha med meg videre i legelivet, sier Safwan Rashid.

Les mer

Pilotprosjekt: medisinstudenter i praksis hos spesialist i Dagens Medisin

Av Christina Heesch
Publisert 16. juli 2021 10:55 - Sist endret 20. juli 2021 11:43