Velkommen til studiestart

Bildet kan inneholde: smil, yttertøy, væpne, skjorte, lilla.

Eivind Engebretsen, studiedekan for bachelor- og masterprogrammene og Elin O. Rosvold, prodekan for profesjonsstudiet i medisin ønsker velkommen. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Sjelden har det vært så hyggelig å se våre studenter tilbake på UiO! Vi og våre undervisere og administrativt ansatte kjenner en stor glede over å treffe nye og gamle studenter i gangene.

Nå er vi klare for nye bekjentskap og aktiviteter. Gjennom det siste året har vi lært mye om digital undervisning og utviklet nye e-læringsverktøy. I høst planlegger vi for økende fysisk undervisning, men er samtidig godt forberedt på å gjennomføre digital undervisning der det er aktuelt.

Bærekraftig helseutdanning

Det å jobbe sammen og på tvers av fagdisipliner trengs for fremtiden og gir ny læring. På profesjonsstudiet i medisin og masterstudiet i klinisk ernæring begynner vi derfor med teamarbeid allerede fra studiestart med egne seminarer med fokus på best mulig samarbeid.

Godt fagmiljø for våre studenter

Vi er stolte av våre studenter og glade for et godt samarbeid med studentforeningene. I høst har vi engasjert en del eldre studenter som studentassistenter som skal tilby faglig støtte til våre nye studenter. Vi håper at dette vil bidra til en god studiestart.

Vi ønsker at alle skal bli godt kjent med hverandre og hverandres fagdisipliner. Som ny student ved bachelor i helseledelse, master i klinisk ernæring eller ved profesjonsstudiet i medisin får du tilbud om å være med i en faddergruppe slik at du blir godt kjent med dine medstudenter - både erfarne og nye.

Vi ønsker deg velkommen til studiestart og et nytt semester!

 

Beste hilsen,

Elin O. Rosvold og Eivind Engebretsen

Publisert 8. aug. 2021 14:31 - Sist endret 1. des. 2021 12:31