Viderefører vellykket internshipordning for livsvitenskapsstudenter i 2022

Den nye innovasjonsenheten ved UiO – Veksthuset for livsvitenskap – viderefører ordningen med internship for studenter. Bedrifter som vil ta imot studenter, kan nå melde sin interesse for å delta i ordningen. Påmelding for studenter åpner på nyåret.

Bildekollasje av blide studenter

Gjennom internshipordningen får studenter mulighet til å få spennende og lærerike sommerjobber i bedrifter, og bedrifter får tilgang på smarte, hardtarbeidende studenter som er interesserte i å lære og bidra. Alle foto privat, bildekollasj LMI.

Universitetet i Oslo (UiO) og Studentforeningen for medisinsk innovasjon (SMI) kan glede seg over svært gode tilbakemeldinger fra studenter og bedrifter som deltok i pilotprosjektet med internship for helsefagstudenter i 2021.

Svært godt tatt imot av både studenter og bedrifter

SMI, som har tatt initiativ til ordningen og stått for praktisk gjennomføring, har gjennomført evaluering blant dem som deltok i 2021.

Bildet kan inneholde: skjorte, klær, panne, nese, øyenbryn.
Birk Stokke Hunskaar. Foto: Privat.

– Ordningen har blitt svært godt tatt imot både blant studenter og bedrifter. Vi så dette tydelig allerede før internshipperioden ble gjennomført med de enorme søkertallene til ordningen. Dette reflekteres også i evalueringen. Her har de aller fleste bedrifter og studenter deltatt, og tilbakemeldingen fra begge sider er overveldende positiv, sier internshipansvarlig hos SMI, Birk Stokke Hunskaar.

Evalueringen fra studenter og firmaer som deltok i 2021 viser at:

  • Alle bedriftene har hatt en positiv opplevelse med sine interns, der de rapporterer at studentene har tilført verdi og samarbeidet godt med andre ansatte i bedriftene. To tredjedeler av bedriftene har ansatt en eller flere studenter.
  • Studentene har trivdes og fått tilstrekkelig oppfølging til å gjennomføre arbeidsoppgavene sine. Helsefagstudentene forteller også at de gjennom internshipet har tilegnet seg ferdigheter de ikke får via studiet.
  • Både bedrifter og studenter anbefaler ordningen og ønsker å delta igjen.
  • Se mer statistikk fra 2021 på smistudent.no

Flere studentgrupper får tilbud i 2022

I 2021 ble internshipordningen delfinansiert av Det medisinske fakultet (MED) som dekket 50 prosent av studentenes lønn. Nå vil UiOs nye innovasjonsenhet innen helse, livsvitenskap og teknologi – Veksthuset for livsvitenskap som drives i samarbeid mellom MED og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) – videreføre ordningen og utvide tilbudet til også å gjelde studenter ved MN. I første omgang får farmasi- og kjemistudenter ved MN tilbud om å delta i 2022.

– I 2021 planla vi å tilby åtte studenter internship i bedrifter, men interessen var så overveldende at vi endte opp med 27 studenter i ni bedrifter. Vi håper at minst like mange studenter får tilbud om sommerjobb gjennom ordningen i 2022, sier leder for Veksthuset for livsvitenskap, Hilde Nebb som er visedekan for innovasjon og internasjonalisering ved MED.

Gode nettverk med næringslivet viktig for UiOs innovasjonsarbeid

– Tilbudet er et ledd i arbeidet med å fremme en positiv innovasjonskultur ved UiO som er den viktigste oppgaven til den nye innovasjonsenheten. Å bygge gode nettverk med næringslivet og vise våre studenter at jobb i næringslivet og entreprenørskap er alternativ karrierevei for dem, er viktig om vi skal lykkes med arbeidet vårt.

Bildet kan inneholde: smil, erme, pattedyr, iris, halsbånd.
Hilde Nebb. Foto: UiO

Nebb forteller at alt fra små til store bedrifter deltok i 2021 og håper på god oppslutning også i 2022.

– Alt fra små til mellomstore og store bedrifter er hjertelig velkommen til matchmakingsarrangement 9. februar for å rekruttere studenter til sommerjobber. Denne gangen får ikke de store etablerte bedriftene et finansielt bidrag fra oss. For de 20 internshipene vi har planer om å delfinansiere i 2022, vil vi prioritere små og mellomstore bedrifter der vårt finansielle bidrag er avgjørende for om de kan ta inn studenter, sier hun.

– Med internshipordningen får bedriftene tilgang på smarte, hardtarbeidende studenter som er interesserte i å lære og bidra. Studentforeningen for medisinsk innovasjon (SMI), farmasi- og kjemistudenter og Veksthuset for livsvitenskap legger godt til rette. Studentene søker på internshipplassene via oss før bedriftene tar over ansettelsesprosessen med intervjuer og liknende. Dette gjør at bedriftene får tilgang på flinke folk de velger selv, påpeker Hunskaar i SMI.

Slik kan bedrifter og studenter bli med

Bedrifter kan melde interesse for å delta i ordningen allerede nå via nettskjema på smistudent.no for å bli invitert til informasjonsmøte i løpet av høsten.

Onsdag 9. februar 2022 blir det matchmakingsarrangement der bedriftene holder en kort appell om sin bedrift. Etterpå vil det være stands hvor studentene kan bli kjent med bedriftene og vice versa.

På nyåret åpner vi for at helsefagstudenter ved Det medisinske fakultet og studenter ved Farmasøytisk institutt og Kjemisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet kan melde seg på matchmakingsarrangementet.

Les mer om erfaringene til noen av studentene som deltok i 2021: Medisinstudenter positivt overrasket over legemiddelindustrien, der Legemiddelindustrien (LMI) har intervjuet fem av studentene som fikk glede av ordningen i 2021.

Av Norunn Torheim
Publisert 4. nov. 2021 12:40 - Sist endret 4. nov. 2021 16:38