Studier og opptakskrav 2022

25. juli ble tall fra hovedopptaket til grunnstudier offentliggjort og alle studenter har fått svar på hva de har kommet inn på. Enkelte studier har fått høyere karakterkrav, men økningen er ikke like kraftig som i fjor. 

Domus Medica ved Det medisinske fakultet.

Snart kommer årets studenter til Det medisinske fakultet. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Koronapandemien bidro sannsynligvis til en økning i søkertallene til høyere utdanning, nå er tallene omtrent tilbake der vi var før pandemien. Dette har betydning for karakterkravene for å komme inn på de ulike utdanningene.

- På medisinstudiet har vi også i år fått en liten økning i poenggrensen for inntaket,  selv om søkertallet har gått litt ned. Vi gleder oss til å ta imot de nye studentene, og vi ser frem til å gi dem en spennende, lærerik og fin studietid på vårt fakultet, sier Elin Olaug Rosvold som er prodekan for medisinstudiet. Medisinstudiet med studiestart i høst har fortsatt landets høyeste poenggrense (69.6) for studenter i ordinær kvote.

Høyere karakterkrav for ernæring 

Fakultetet tilbyr flere helsefaglige masterprogram og to grunnstudier i tillegg til medisinstudiet. Det har blitt litt lettere å komme inn på bachelor i helseledelse og helseøkonomi, men poenggrensen til klinisk ernæring fortsetter å øke for søkere som kommer rett fra videregående. 

For å studere klinisk ernæring kreves det 60.0 poeng for ordinær kvote (ned fra 61.1 poeng i fjor) og 54.0 poeng for de som søker med poeng bare fra førstegangsvitnemål. Her har grensene fortsatt å stige, fra 53.4 i fjor og 50.8 i 2020.

bachelorstudiet i helseledelse og helseøkonomi er poenggrensen tilbake på 2020-nivå med 57.0, det er ned 2.8 poeng fra 2021 (59.8) for de som kommer inn på ordinær kvote. For søkere rett fra videregående er grensen 46.0 i år mot 46.3 i fjor. 

For profesjonsstudiet i medisin gjelder i år følgende poenggrenser:

Medisin, høst
Ordinær kvote: 69.6 poeng (opp 0.1 fra 2021)
Førstegangsvitnemål: 62.4 poeng (opp 0.4 fra 2021)

Medisin, vår
Ordinær kvote: 68.8 poeng (opp 0.2 fra 2021)
Førstegangsvitnemål: 61.0 poeng (opp 0.2 fra 2021)

Slik har karakterkravene for medisinstudiet utviklet seg de siste årene

Poenggrensene for profesjonsstudiet i medisin har fortsatt å øke i år, men ikke så kraftig som mellom 2020 og 2021. For de som starter våren 2023 er økningen 0.2 i år, mot 0.5 og 0.6 i fjor.

For de som starter høsten 2022 er poenggrensen for ordinær kvote økt med 0.1 fra i fjor, fra 69.5 til 69.6. Mellom 2020 og 2021 steg poenggrensen med 0.5. For søkere med førstegangsvitnemål er økningen lik, opp 0.4 poeng både i år og i fjor.

Fakta om Samordna opptak 2022

Da søknadsfristen utløp den 20. april hadde 7412 søkere søkt opptak ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. 1600 hadde dette som førstevalg av grunnstudier de søker på. 

Både stolt og trist over høye karakterkrav

– Vi er på en måte stolte, fordi vi har attraktive studieprogrammer som studentene gjerne har lyst til å gå på. Samtidig så ser vi at det er mange studenter som ikke får oppfylt førsteønsket sitt, sier viserektor Bjørn Stensaker ved Universitetet i Oslo til NRK om årets opptak.

Fakultetets ulike studieprogrammer

Det medisinske fakultet har ti ulike studieprogrammer for norske og internasjonale studenter som omfatter internasjonal helse, helseledelse og helseøkonomi, klinisk ernæring og forskerlinjer. Tre av disse er grunnstudier, de øvrige er masterprogram.

Emneord: medisinstudiet, helsefag, samordna opptak, karakterer Av Hanne Bjerknes
Publisert 25. juli 2022 11:01 - Sist endret 25. juli 2022 14:44