Vitnemålet blir digitalt

Nå blir digitalt vitnemål standard for Universitetet i Oslo.

Bildet kan inneholde: smil, briller, ledd, erme, gest.

Elin Olaug Rosvold, prodekan for medisinstudiet og Eivind Engebretsen, studiedekan for bachelor og masterstudiene med et digitalt vitnemål. 

Dekanen vedtok 8. mars at Det medisinske fakultet utsteder digitale vitnemål som hovedregel. Det digitale vitnemålet tilbys fra inneværende semester for våre studenter. Dette semesteret blir det produsert vitnemål på papir i tillegg for bachelor, master, profesjon og ph.d. samt forskerlinjen i medisinstudiet. 

Utseendemessig er det digitale vitnemålet likt det fysiske, bare med en digital signatur og i PDF-format istendenfor papir. Det ble i fjor (2021) trykket 560 vitnemål på papir. 

Digitalt vitnemål er alltid tilgjengelig

Fordelene med digitalt vitnemål er mange. Du har det digitale alltid tilgjengelig og du kan ikke miste det slik du kan med et på papir. 

Tidligere har man ikke fått utsted duplikat, hvis man har mistet et vitnemål ved at det for eksempel har gått tapt i brann. Et vitnemål er et juridisk dokument som bare kan utestedes en gang.

Det trenger man ikke å bekymre seg over nå som vitnemålet har endret medium til digitalt som telles på lik linje med et på papir.

Vitnamålet blir lett å dele fra vitnemålsportalen

Studenter kan dele vitnemålet til andre via lenker hvor de selv styrer tilgangen og kan sette tidsbegrensinger på hvor lenge noen skal ha tilgang, som for eksempel i en ansettelsesprosess. Derfor kan ektheten lett verifiseres av 3. part. 

Fra høsten av utestedes vitnemål tilhørende bachelorgrad kun digitalt. Mens de øvrige vitnemålene produseres digitalt og fysisk på papir i en overgangsperiode og ut høsten 2022. Man vil foreta en ny vurdering våren 2023 om eventuell videre produksjon av fysiske vitnemål.

Noen studenter kan trenge vitnemål og Diploma Supplement på papir, det gjelder studenter som ikke får fødsesnummer eller D-nummer eller som skal søke videre på utdanning i land som ikke har digitalisert opptaket. Det er fortsatt en del land og utdanningsinstitusjoner som ikke godtar digitale vitnemål, i slike tilfeller vil fortsatt et vitnemål på papir være det gjeldende. 

Dette gjelder alle studieprogrammer på det mediske fakultet utenom fellesgraden EUHEM som vi må se på andre løsninger for å få digitalt vitnemål.

Fortsatt høytidelig vitnemålssermoni

– Vi forstår at dette vil medføre litt endringer ved vitnemålsseremonier og markeringer, men samtidig vil vi komme frem andre løsninger som gjør at sermonien ikke trenger å skille seg vesentlig fra i dag, sier Elin Olaug Rosvold, prodekan for medisinstudiet.

Hun påpeker at studentene kan få anerkjennelse på samme måte, og den digitale utgaven kan bli tilgjengeliggjort rundt samme tidsrom som selve seremonien.

– Her har vi god tid til å finne ut av hvordan man ønsker å gjøre det i samråd med studentene, sier hun. 

Papirvitnemålet vil være tilgjengelig i en overgangsperiode.

Publisert 1. juni 2022 17:02 - Sist endret 2. juni 2022 12:27