Medisinstudentene kan ta to studieår i Innlandet

For å kunne utdanne flere leger, satser Universitetet i Oslo (UiO) på å opprette en ny campus knyttet til Sykehuset Innlandet. 

Bildet viser to studenter som diskuterer fag

Illustrasjonsbilde. (Foto: Trude Hamnes, UiO)

Universitetet i Oslo og Sykehuset Innlandet har inngått en intensjonsavtale om at studenter skal kunne ta sitt fjerde og femte studieår i Innlandet. De første årene av studiet tas i Oslo.

Grimstadutvalget gikk for tre år siden inn for at Norge måtte utdanne flere leger, istedenfor at studenter drar utenlands for å studere medisin. Universitetet i Oslo ønsker å ta opp flere studenter, og å etablere desentraliserte utdanninger. I Innlandet betyr det et samarbeid med Sykehuset Innlandet og kommunene i fylket.

UiO og Sykehuset Innlandet har lenge samarbeidet om praksisplasser for medisinstudentene. For to år siden avtalte partene å se på både økning i praksisplasser, og mulighet for desentral utdanning.

Ti studenter i det første kullet

Planen er å sende 20 studenter i året til den nye campusen i Innlandet, med oppstart  våren 2025. Ti vil dra dit på våren og ti nye høsten samme år. Fakultetet tar opp studenter to ganger i året. 

– Vi gleder oss til å få studenter på plass i Sykehuset Innlandet. De har et flott fagmiljø som vil følge studentene tett opp. Vi har hatt et godt samarbeid med sykehuset i denne prosessen, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

– Vi ser et stort faglig potensial ved et slik prosjekt, som innebærer en utvidelse av et godt samarbeid om medisinstudier. Det vil på sikt også bidra til bedre rekruttering ved at leger får en større del av sin utdanning i Innlandet, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard ved Sykehuset Innlandet HF.

Dekan ved Det medisinske fakultet Ivar Prydz Gladhaug sier at Sykehuset Innlandet allerede i over 20 år har vært fakultetets største samarbeidspartner når det gjelder praksisplasser for medisinstudentene. 
– Vi er glade for denne gode og framtidsrettede avtalen om at medisinstudenter skal kunne ta deler av utdanningen sin i Innlandet, sier han.

Mener UiO bør utdanne 230 flere leger

Grimstadutvalget gikk inn for at Universitetet i Oslo burde utdanne 230 flere leger i året. Denne innstillingen er ennå ikke politisk behandlet. Det er så langt bare gitt støtte fra regjeringen til å utvide med 20 plasser ved UiO.

– Skal vi kunne jobbe med å utvide antallet plasser, må det også følge bevilgninger med. Vi etterlyser videre satsning fra politisk hold. Derfor blir den nye campusen i første omgang satt opp som en pilot, som betinger at anbefalingene i rapporten implementeres, sier Stølen.

Prodekan for medisinstudiet, Elin Olaug Rosvold, sier at studentene i Innlandet vil få god og pasientnær undervisning. 

– Fagene og eksamen blir de samme som hos medisinstudentene som har hele sin undervisning på campus Oslo. Det legges opp til mye undervisning med lokale lærere og mye praksis, og noe fjernundervisning sammen med studentene i Oslo. Relativt få studenter gir også muligheter for tett oppfølging fra underviserne. Vi tar utgangspunkt i en annen desentral medisinutdanning, UiO Campus sør. Den starter UiO høsten 2023 sammen med Sørlandet Sykehus og Kristiansand kommune, forteller hun. 

Studentene har blitt tatt godt imot

Rosvold sier at hun har erfart at studentene som har vært i praksis i Innlandet, er blitt tatt svært godt imot hos både allmennleger og på sykehusene. 

– Praksisplassene har alltid vært populære. Mange studenter har kommet tilbake til regionen som leger etter gjennomført studium, sier hun. 

 

Av Cecilie Bakken Høstmark
Publisert 17. nov. 2022 12:01 - Sist endret 17. nov. 2022 12:01