Nytt kurstilbud: Tverrfaglig masterkurs i bevissthet

- Et av de mest krevende og lærerike kursene jeg har tatt på universitetet, sier en av studentene. Det tverrfaglige masterkurset i bevissthetsforskning settes opp hvert høstsemester fremover.

Studentliv på Domus Medica.

Studentliv på Domus Medica. Foto: Trude Hamnes/UiO

Etter flere års planlegging ble det første tverrfaglige masterkurset i bevissthetsforskning ved Universitetet i Oslo avholdt høsten 2021. Kurset består av emner fra filosofi, psykologi, medisin og nevrovitenskap. Det er ett av svært få av sitt slag i Europa, og det er også planlagt for høsten 2022. Håpet er å utvide kurset til et masterprogram etter hvert.

Å nærme seg en sannhet fra ulike vinkler

En av kursdeltagerne er Andreas Massey. Han ble interessert i bevissthet da han studerte ved NTNU. - Det vi lærte om bevissthet der oppfattet jeg som reduksjonistisk og lite forklarende, så jeg drømte siden om å lære mer i dybden for å forstå bevissthet bedre. Da jeg så dette kurset på UiO måtte jeg gå for det, sier Andreas som nå tar masterprogrammet i psykologi.

- Det er et av de mest krevende og lærerike kursene jeg har tatt på universitetet, forteller han. - Kurset er strukturert i tematiske uker med visse typer teorier i fokus. For eksempel starter man med en filosofisk tilnærming til fenomenet, deretter går man over til mer psykologiske teorier, senere nevrologiske, så den medisinske anvendelsen, og så videre. Dette gjør at man ikke blir fanget i en tilnærming, men heller lærer hvordan man kan nærme seg en sannhet fra flere vinkler. Det er nok der styrken i faget ligger, forteller han.

Internasjonal og tverrfaglig studentgruppe

De fleste norske kursdeltagerne var mastegradsstudenter innen psykologi og kognitiv nevrovitenskap, mens flere av utenlandsstudentene var på bachelornivå. En student kombinerte utdannelse i matematisk logikk med emner i psykologi, så det var en utpreget tverrfaglig studentgruppe som deltok.

- Studentene vil jeg karakterisere som meget dyktige og meget interesserte, forteller initiativtager Johan Storm som er professor emeritus ved Det medisinske fakultet. - Mange var utenlandsstudenter og både Tyskland, Nederland, Tsjekkia og Storbrittania var representert. Eksamensresultatene var også svært gode. Vi håper å utvide kurset til et masterprogram i tverrfaglige studier av bevissthet etter hvert.

Kurset er et resultat av UiO:Livsvitenskap

UiO:Livsvitenskap er en tverrfaglig satsing som skal styrke kvalitet og samhandling i forskning; rekruttere, utdanne og utvikle talenter; og fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse. Masterkurset i bevissthetsforskning utgår fra det livsvitenskapelige konvergensmiljøet ConsciousBrainConcepts.

Det er utfordrende å undervise tverrfaglig

- I nyere bevissthetsforskning har undersøkelse av hjernen en sentral del og det legges større vekt på kognitive og nevrovitenskapelige emner enn tidligere. Før i tiden utgjorde fag som filosofi og fenomenologisk psykologi større deler av forskningen. Men det er fortsatt mye fokus på disse aspektene i dagens forskning også, så dette er et fag som er tverrfaglig i sin natur, forteller underviser Andre Sevenius Nilsen. Han er stipendiat ved Institutt for medisinske basalfag.

- Feltet er utpreget tverrfaglig med mange ulike retninger og metoder så jeg vil klassifisere det som et ganske "tungt" kurs. Utfordringen for oss som underviser er først og fremst å knytte de ulike elementene sammen så det ikke blir en drøss ulike bobler av kunnskap uten relevans for hverandre.

Veldig flinke studenter

Til tross for at var et tungt kurs var studentene veldig sterke under eksamen. - Siden dette er første gang et slikt kurs har blitt tilbudt vet vi jo ikke om det var studentene som var veldig flinke eller kurset som kanskje var lettere enn vi trodde. Men vi tror det er førstnevnte, avslutter han.

Hvem passer det tverrfaglige masterkurset i bevissthetsforskning for?

Kurset passer for mastergradsstudenter innen ulike helsefag, psykologi, filosofi, biologi (nevrobiologi) og medisinstudenter som går forskerlinjen eller tar PhD-kurs. Kurset er registrert som valgfritt emne på profesjonsstudiet i psykologi.

Det er også relevant for deg som studerer informatikk (kunstig intelligens, robotikk mm), fysikk og matematikk (flere av teoriene er basert på fysikk og matematikk) og jus (juridisk ansvar, utilregnelighet).

Kurset et tverrfaglig samarbeid som er lagt til Psykologisk institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Her er lenke til høstens tverrfaglige masterkurs i bevissthetsforskning.  

Emneord: bevissthet, filosofi, Nevrobiologi, nevrologi, psykologi, psykiatri Av Hanne Bjerknes
Publisert 12. apr. 2022 14:11 - Sist endret 13. apr. 2022 09:33