Skriftlig del av fagprøven

Her finner du informasjon om den skriftlige digitale eksamen som inngår i fagprøven. Den skriftlig digitale delen er basert på eksamensformen som brukes på medisinstudiet.

Om digital eksamen

Praktisk informasjon om skriftlig del av fagprøven

Oppmøte er senest 30 minutter før eksamensstart. Husk å sjekke kandidatnummer i Studentweb på forhånd.

Logg deg på PC-en med en gang du har funnet din plass i eksamenslokalet. Ta kontakt med IT-vakt eller eksamensvakt hvis du har problemer med påloggingen.  

  • Lytt til informasjonen som blir gitt over høyttaler.  

Bruk av PC under eksamen

Datamaskinene i eksamenslokalet er satt opp kun for eksamen. Av hensyn til sikkerhet og de kontrollerte formene fagprøven foregår under fungerer de på en litt annen måte enn en vanlig maskin:

  • Annen programvare enn eksamen kan ikke åpnes
  • Skjermbildet eller bilder kan forstørres eller forminskes ved at man holder CTRL-tast nede og bruker scrollerhjulet på datamusa til å forstørre/forminske

Dersom du opplever tekniske problemer

Dersom du opplever at din datamaskin henger seg opp eller fryser, be om hjelp fra IT-ansvarlig. Du vil bli kompensert tiden som går med til å løse problemet.  

Oppgaveformatet

Den skriftlige delen av fagprøven tester klinisk resonnement gjennom oppgaver i MCQ-formatet (Multiple Choice Questions). Dette er avkryssingsspørsmål hvor man skal velge ett riktig svar blant flere alternativ. Det riktige svaret skal være det beste av alternativene, men de øvrige alternativene er ikke nødvendigvis direkte feil.

I fasit som legges ut etter prøven kan du lese begrunnelsen for hvorfor det riktige svaret er rett.

Den skriftlige delen av fagprøven består av ca. 140 MCQ-spørsmål.

Eksempel

Oppgavene består av en vignett (for eksempel en sykehistorie), et klart formulert spørsmål med ett riktig svar og et varierende antall distraktorer, vanligvis fire.

En 11 år gammel gutt kommer til deg som fastlege. Mor forteller at han har stagnert i vekt, og selv når han spiser langsomt stopper maten stadig opp for ham. Han har uttalte plager med allergi overfor både nøtter og pollen, men er ellers frisk. Hva vil du primært mistenke hos ham?

  • Reflukssykdom
  • Eosinofil øsofagitt
  • Øsofagusstriktur
  • Øsofagusatresi

Sensur

Etter eksamen analyseres besvarelser og poenggivning med statistiske metoder som kalles psykometri. Analysene legger grunnlaget for vurdering av hvorvidt eksamen tester det den skal teste, som læringsmål (validitet) og om resultatene er pålitelige (reliabilitet). De gir også informasjon om hvordan hver oppgave og hvert spørsmål har fungert. De psykometriske analysene blir gjennomgått i sensurmøte. Spørsmål som av ulike grunner har fungert dårlig, og spørsmål som måtte innholde feil, blir tatt ut før det settes endelige karakterer. 

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamen i Silurveien

Publisert 28. feb. 2017 16:27 - Sist endret 11. apr. 2019 14:23