Karriereintervjuer med tidligere medisin og helsefagsstudenter

mann uten hår
Publisert 4. mars 2021 11:27

– Jeg har gjennom studiet blitt bedre kjent med og fått reflektert rundt ulike helsefaglige teorier og etikk. Innsikten jeg har fått gjennom slik refleksjon har gjort det mulig for meg å se nye sider ved min eksisterende fagkunnskap.

dame ved vegg
Publisert 26. feb. 2021 13:06

– En masterkompetanse var en forutsetning for at jeg kunne søke på en stilling som høgskolelektor. Gjennom utdanningen fikk jeg inngående kunnskap om ulike perspektiver på helse og sykdom og utviklet analytisk tenking og akademisk skriving. Det har jeg nytte av særlig i refleksjonsgrupper med studenter og i veiledning på skriftlige oppgaver.

ung mann som smiler
Publisert 26. feb. 2021 13:06

– Jeg likte spesielt godt tverrfagligheten, det at lærerne har bakgrunn fra både naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap. Det gir en helt annen bredde i møte med helseforskning, og jeg tror det er et strålende utgangspunkt for å tenke nytt om egen bakgrunn og profesjon.

Bildet kan inneholde: leppe, smil, yttertøy, sky, himmel.
Publisert 3. feb. 2021 09:49

– Jeg var mest interessert i de kirurgiske fagene under medisinstudiet, og stortrives med praktiske oppgaver som lege i spesialisering (LIS1), sier Nina Maksimovic.

Publisert 3. jan. 2020 15:26

− Det er en stor bredde i muligheter for kliniske ernæringsfysiologer. De fleste jobber nok på sykehus, men stadig flere jobber også i kommunehelsetjenesten. De ser flere syke brukere enn før og jobber for å sikre god samhandling mellom sykehus og kommune.

Bildet kan inneholde: kjole skjorte, klær, hvit, halsbånd, skjorte.
Publisert 23. des. 2019 11:56

− Jeg jobber midt i mellom medisinsk innovasjon på den ene siden og teknologiske fremskritt på den andre siden. Bachelorgraden har vært et springbrett for Umair Aslam til videre mastergrad og ytterligere spesialisering.

ung mann som smiler
Publisert 27. sep. 2019 12:52

− Jeg alltid hatt lyst til å jobbe med ledelse. Økonomisk forståelse er en god forutsetning for å komme seg til en ledelsesposisjon og inn i  helsesektoren. Utdanningen gir meg gode muligheter til å jobbe på flere nivåer og i ulike deler av en utrolig spennende sektor.

Publisert 30. jan. 2019 13:47

– Mastergraden i interdisiplinær helseforskning har gitt meg en helt annen forståelse av forskningsprosessen, noe som gjør at jeg kan involvere meg mer i de ulike prosjektene vi gjennomfører ved avdelingen. 

portrett
Publisert 3. juli 2017 09:43

Alette Glasø Skifjeld bruker kunnskap innen helseøkonomi og modellering som Market Access and Health Economics Manager. Hun får brukt både kunnskap og nettverk fra studietiden når hun setter i gang nye prosjekter.

Portrett
Publisert 22. mars 2017 09:40

- Studiet ga økt forståelse for at organiseringen av helsesektoren er kompleks og sammensatt, og at god helseledelse er fokus både på organiseringen av tjenesten og faget som skal utøves, sier Marianne Kvamsdahl.