Karriereintervjuer med tidligere medisin og helsefagsstudenter - Side 3

Published June 6, 2012 10:00 AM

I now understand with greater clarity the relationship between group health and individual health, that is of public health and conventional medicine.

Published June 6, 2012 10:00 AM

From nurse-midwife through master and Phd-studies to becoming the youngest General Director of Health in the Gambia. Hard work and steady focus pays off.

Published June 6, 2012 10:00 AM

Gudrun Waaler er i en stipendiatstilling ved Nasjonalt Folkehelseintstitutt (FHI). FHI er en nasjonal kompetanseinstitusjon for myndigheter, helsetjeneste, media og publikum.

Published June 6, 2012 10:00 AM

The purpose of the Junior Professional Associates program of the World Bank is to provide advanced students and recent graduates with the opportunity to gain entry-level professional experience, on a two-year, non-renewable contract with benefits.

Published June 6, 2012 10:00 AM

Som rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet steller Iselin Syversen med sentrale spørsmål som oppfølging av budsjett for spesialisthelsetjenesten og utvikling av finansieringssystemet

Publisert 6. juni 2012 10:00

Eyolf Bakke er lærer i grunnskolen og politisk aktiv. For ham ble bachelorstudiet i helseledelse og helseøkonomi en vei mot interessante og innflytelsesrike politiske verv.

Publisert 6. juni 2012 10:00
Både kunnskap om forretningsmessige prosesser og grunnleggende forståelse av medisinsk terminologi kommer til nytte når Marianne Brodal Ruud skal jobbe med kundeservice i et medisinsk-teknisk firma.
Publisert 6. juni 2012 10:00
Studiet har gitt meg lyst og selvtillit ved at jeg kan og vil mer. Det har gitt meg en følelse av at jeg har mer å tilby.
Publisert 6. juni 2012 10:00
Marte Brovold Løberg er fast ansatt i Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, utleid til Oslo Cancer Cluster som er en uavhengig medlemsforening etter Porters klyngemodell som arbeider for å samle bedrifter, organisasjoner og kompetanse- og utdanningsinstitusjoner med aktivitet innen cancer diagnostikk og behandling.
Publisert 6. juni 2012 10:00
Forståelse av økonomi og økonomistyring, samt ledelse og kunnskap om helsesektorens begreper og oppbygning, kommer til nytte i Silje Nordgardens hverdag som "Admoff" i Hærens sanitetsbataljon.
Publisert 6. juni 2012 10:00
Stine Kilden har bl.a. ansvar for informasjonsflyten mellom justissektoren og helseforetakene når en dom til psykisk helsevern skal settes i verk.
Publisert 6. juni 2012 10:00
Kaja Lorentzen er fysioterapeut ved siden av å være bachelor i helseledelse og helseøkonomi. Kombinasjonen passer godt i hennes jobb i attføringsbedriften AS Varbas
Publisert 6. juni 2012 10:00
Kristian Olstad (21 år), førsteårstudent ved studiet Helseledelse og helseøkonomi, er redd mange gutter tror at hans studium tilsvarer sykepleierutdannelse, og at de dermed lar være å søke. At studiet tilsvarer sykepleierutdannelse kan Olstad avkrefte.
Publisert 6. juni 2012 10:00
Strategisk planlegging av helse- og omsorgssektoren og helseøkonomiske/helsepolitiske analyser er en del av hverdagen i jobben som Martin Fjordholm har i Oslo kommune