Karriereintervjuer med tidligere medisin og helsefagsstudenter - Side 4

Publisert 6. juni 2012 10:00
Både kunnskap om forretningsmessige prosesser og grunnleggende forståelse av medisinsk terminologi kommer til nytte når Marianne Brodal Ruud skal jobbe med kundeservice i et medisinsk-teknisk firma.
Publisert 6. juni 2012 10:00
Marte Brovold Løberg er fast ansatt i Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, utleid til Oslo Cancer Cluster som er en uavhengig medlemsforening etter Porters klyngemodell som arbeider for å samle bedrifter, organisasjoner og kompetanse- og utdanningsinstitusjoner med aktivitet innen cancer diagnostikk og behandling.
Publisert 6. juni 2012 10:00
Strategisk planlegging av helse- og omsorgssektoren og helseøkonomiske/helsepolitiske analyser er en del av hverdagen i jobben som Martin Fjordholm har i Oslo kommune
Publisert 6. juni 2012 10:00
Forståelse av økonomi og økonomistyring, samt ledelse og kunnskap om helsesektorens begreper og oppbygning, kommer til nytte i Silje Nordgardens hverdag som "Admoff" i Hærens sanitetsbataljon.
Publisert 6. juni 2012 10:00
Stine Kilden har bl.a. ansvar for informasjonsflyten mellom justissektoren og helseforetakene når en dom til psykisk helsevern skal settes i verk.