Utlysninger

Publisert 1. juni 2022 13:47

Forskningsprosjektet AlcoTail er finansiert av Norsk forskningsråd og ledes av Lovisenberg Diakonale sykehus (LDS), og er delt inn i fem arbeidspakker. Prosjektet er et kompetanse og samarbeidsprosjekt mellom LDS, Oslo universitetssykehus, St. Olavs Hospital og Velferdsetaten, Oslo kommune. Prosjektet har som formål å undersøke implementering og effekt av tiltak for å redusere bruk av alkohol, illegale rusmidler og vanedannende legemidler samt å undersøke behandlingsløpene til disse pasientene i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Arbeidspakke 3 skal kartlegge personer med pågående rusproblematikk mht. kognitiv funksjon, somatikk, psykisk helse og rusmiddelbruk. I tillegg vil vi undersøke behandlingsbehov, -tilbud og -bruk av helse- og sosiale tjenester.

Publisert 1. okt. 2021 13:20

Når vi nå går tilbake til vanlige forelesninger, ønsker fakultetet å videreføre praksisen med videoopptak av forelesninger som ble etablert under covid-nedstengingen. For å sikre god gjennomføring, ønsker vi å ansette superbrukere som kan bistå forelesere i auditoriet.

studenter som hopper i luften
Publisert 24. aug. 2021 16:13

Vil du lede og koordinere en gjeng motiverte faddere slik at de kan legge grunnlaget for godt studentmiljø og nye vennskap, samtidig som gjeldende smittevernskrav ivaretas?  Vi søker faddersjef for ett år.  Søknadsfrist: 15. september 2021

Publisert 18. aug. 2021 10:25

Det utlyses med dette stillinger for studentinstruktører for å utvikle undervisningsnær, formativ evaulering i Modul 3. SARS-CoV-2 epidemien har lagt store hindringer i veien for interaksjon mellom lærere og studenter. Foreleserne er ikke lenger tilgjengelig for oppsummerende spørsmål i pauser, og det er ikke utviklet noe opplegg for umiddelbart utsjekk av læringsutbytte. Det planlegges et opplegg med blokkvis, digital kunnskapstest.