Studentveiledningen på medisin, klinisk ernæring og odontologi

Studentveiledningen er et lavterskeltilbud for alle studenter på medisin, klinisk ernæring og odontologi. Vi kan hjelpe deg med praktiske ting, veilede deg om studieforløp, eksamensspørsmål eller mer personlige ting. Vi er også kontaktpersoner for utveksling for medisinstudenter.

Studentveilederne avbildet

Foto: Nadia Skauli

Sommertider 2022

Vi holder stengt 1.-7. august. Ta kontakt med med-studieinfo i den perioden.
Ellers er vi tilgjengelige gjennom hele sommeren, hovedsakelig via epost og zoom.

Har du behov å snakke med noen? Ta kontakt på epost for å avtale en veiledningssamtale! Epost-samtale er også greit.

Hvem sitter i Studentveiledningen?

Vårsemesteret 2022 er det Nadia Skauli, medisinstudent på modul 3 termin 1 og Ester Kristine Størkson, medisinstudent på modul 5, som sitter i Studentveiledningen.

I fellessemestrene støtter vi både odontologi-, ernærings- og medisinstudenter. Vi er ansatt av fakultetet for å fungere som et mellomledd mellom studenter ved Det medisinske fakultet og studieseksjonen/ledelsen.

Vi har kontor i 1. etasje, Domus Medica, vis à vis Store auditorium, ved siden av MED-studieinfo.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Alle studenter er hjertelig velkommen til å slå av en prat om hva det enn måtte være. Dette er et lavterskeltilbud for alle studenter på medisin, klinisk ernæring og odontologi.

Vi kan hjelpe deg med praktiske ting, som for eksempel hvilke bøker som er lurt å kjøpe, informasjon om studieforløp og eksamensspørsmål.

Vi er også til hjelp med samtaler og veiledning i forhold til mer personlige ting. Dette kan for eksempel være eksamensangst, motivasjon, ensomhet, eller om det rett og slett er noe du går og grunner på. Vi har taushetsplikt.

Utveksling (bare medisinstudenter)

  • Vi er kontaktpersoner for utveksling ved fakultetet.
  • Vi informerer om utvekslingsmuligheter og gjeldende søknadsprosedyrer.

Vi arrangerer

Kulltillitsvalgtmøtet

Et møte med studiedekan og alle kulltillitsvalgte på medisin, for å ta opp saker som angår flere kull. I forkant arrangeres et formøte. Her møtes kulltillitsvalgte fra hvert kull for å ta opp saker som angår kullet, utveksle erfaringer og hjelpe nye kulltillitsvalgte med tips. Møtene arrangeres hvert semester. 

Informasjon om kulltillitsvalgt-vervet med kontaktinfo for de respektive kull.

Foreningsdag

Alle foreninger på det medisinske fakultet inviteres til å holde stand og promotere sin forening - hvert semester på Domus Medica. I den digitale verden har det blitt holdt foreningsuke på med-studieinfo sin FB-side og Medfak's Instagram.

Publisert 29. mars 2011 12:56 - Sist endret 17. juni 2022 12:50