Studentveiledningen på medisin, klinisk ernæring og odontologi

Vi hjelper deg med praktiske ting, veileder om studieforløp, eksamensspørsmål eller mer personlige ting. Vi er også kontaktpersoner for utveksling for medisinstudenter.

Studentveilederne avbildet

Studentveiledningen er et lavterskeltilbud for alle studenter på medisin, klinisk ernæring og odontologi. Foto: Nadia Skauli

Har du behov å snakke med noen? Ta kontakt på e-post for å avtale en veiledningssamtale, eller bare kom innom. Vi har kontor i 1. etasje, Domus Medica, vis à vis Store auditorium, ved siden av MED-studieinfo.

Vil tilbyr møter på zoom og på vårt kontor på Domus Medica. Ta kontakt, så finner vi passende tidspunkt og møteform. Vi kan også prate på e-post.

E-post: studentveiledning@medisin.uio.no

Besøksadresse

Studentinfosenteret, Domus Medica
Sognsvannsvn. 9
0317 Oslo

Høstsemesteret 2022

Vi har drop-in tid. Under ser du tider du kan møte opp for en prat uten å avtale tid på forhånd. Vi setter opp lapp på døren hvis det er opptatt - da kan du komme tilbake senere, eller avtale møtetid på e-post.

November

 • Tirsdag 15.11 kl. 10.30-13.00: Ester
 • Fredag 18.11 kl. 13.00-15.00: Nadia
 • Onsdag 23.11 kl. 09.00-12.00: Ester
 • Torsdag 24.11 kl. 13.00-15.00: Nadia
 • Onsdag 30.11 kl. 12.00-15.00: Ester

Desember

Ester har kontortid 8. desember kl 12.00-15.00. Etter dette er hun tilgjengelig på e-post og zoom.

Hvem møter du i Studentveiledningen?

Høstsemesteret 2022 er det Nadia Skauli, medisinstudent på modul 3 termin 2 og Ester Kristine Størkson, medisinstudent på modul 6, som sitter i Studentveiledningen.

I fellessemestrene støtter vi både odontologi-, ernærings- og medisinstudenter. Vi er ansatt av fakultetet for å fungere som et mellomledd mellom studenter ved Det medisinske fakultet og studieseksjonen/ledelsen.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Alle studenter er hjertelig velkommen til å slå av en prat om hva det enn måtte være. Dette er et lavterskeltilbud for alle studenter på medisin, klinisk ernæring og odontologi.

Vi kan hjelpe deg med praktiske ting, som for eksempel hvilke bøker som er lurt å kjøpe, informasjon om studieforløp og eksamensspørsmål.

Vi er også til hjelp med samtaler og veiledning i forhold til mer personlige ting. Dette kan for eksempel være eksamensangst, motivasjon, ensomhet, eller om det rett og slett er noe du går og grunner på. Vi har selvfølgelig taushetsplikt.

Utveksling (bare medisinstudenter)

 • Vi er kontaktpersoner for utveksling ved fakultetet.
 • Vi informerer om utvekslingsmuligheter og gjeldende søknadsprosedyrer.

Vi arrangerer ulike møter og aktiviteter

Kulltillitsvalgtmøtet

Et møte med studiedekan og alle kulltillitsvalgte på medisin, for å ta opp saker som angår flere kull. I forkant arrangeres et formøte. Her møtes kulltillitsvalgte fra hvert kull for å ta opp saker som angår kullet, utveksle erfaringer og hjelpe nye kulltillitsvalgte med tips. Møtene arrangeres hvert semester. 

Informasjon om kulltillitsvalgt-vervet med kontaktinfo for de respektive kull.

Foreningsdag

Alle foreninger på det medisinske fakultet inviteres til å holde stand og promotere sin forening - hvert semester på Domus Medica. I den digitale verden har det blitt holdt foreningsuke på med-studieinfo sin FB-side og Medfak's Instagram @unioslo_med.

Haster det å få kontakt? 

 • Ved fare for liv: 113
 • Legevakten: 116117
 • sidetmedord.no
 • soschat.no 
 • Kirkens SOS: 22400040
 • I krise? Sosial og ambulant akuttjeneste: 23487090
 • Oslo krisesenter (vold i nære relasjoner): 22480380
Publisert 29. mars 2011 12:56 - Sist endret 18. nov. 2022 14:19