Studentveiledningen på medisin, klinisk ernæring og odontologi

Studentveiledningen er et lavterskeltilbud for alle studenter på medisin, klinisk ernæring og odontologi. Vi kan hjelpe deg med praktiske ting, veilede deg om studieforløp, eksamensspørsmål eller også mer personlige ting. Vi er også kontaktpersoner for utveksling for medisinstudenter.

Yulia Panina og Håvard Aven

Foto: Kjersti M. Petersen

Hvem sitter i Studentveiledningen?

Høstsemesteret 2019 er det Håvard Aven Høstaker, som er medisinstudent på modul 4, som sitter i Studentveiledningen. I fellessemestrene støtter vi både odontologi-, ernærings- og medisinstudenter. Sajad Maghsoudi er studentveileder for odontologi, og har kontor i Geitmyrsveien. Vi er ansatt av fakultetet for å fungere som et mellomledd mellom studenter ved Det medisinske fakultet og studieseksjonen/ledelsen. Vi har kontor i 1. etasje, Domus Medica, vis à vis Store auditorium, ved siden av MED-studieinfo.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Alle studenter er hjertelig velkommen til å slå av en prat om hva det enn måtte være. Dette er et lavterskeltilbud for alle studenter på medisin, klinisk ernæring og odontologi. Vi kan hjelpe deg med praktiske ting, som for eksempel hvilke bøker som er lurt å kjøpe, informasjon om studieforløp og eksamensspørsmål. Vi vil også være til hjelp med samtale og veiledning i forhold til mer personlige ting. Dette kan for eksempel være eksamensangst, om du er lei av studiet, eller om det rett og slett er noe du går og grunner på. Vi har taushetsplikt.

Utveksling (bare medisinstudenter)

  • Vi er kontaktpersoner for utveksling ved fakultetet.
  • Vi informerer om utvekslingsmuligheter og gjeldende søknadsprosedyrer.
  • Vi er ansvarlige for å arrangere et årlig informasjonsmøte om utveksling med studentorganisasjonen IFMSA. Her gis det informasjon både om muligheter for semesterutveksling gjennom fakultetet og sommerutveksling gjennom IFMSA. Dette møtet arrangeres ofte i desember hvert år.
  • Vi arrangerer også et "minglemøte" der tidligere utreisende studenter og innreisende studenter vil inspirere og informere andre studenter om utvekslingsmulighetene ved fakultet. Dette arrangeres en gang i semesteret.

Møter vi arrangerer

Kulltillitsvalgtmøtet

Her møtes kulltillitsvalgte fra hvert kull for å ta opp saker som angår kullet, utveksle erfaringer og hjelpe nye kulltillitsvalgte med tips. Møtet arrangeres hvert semester.

 

Åpningstider

Oversikten over åpningstider oppdateres jevnlig.

UKE:

MANDAG:

TIRSDAG:

ONSDAG:

TORSDAG:

FREDAG:

07. - 11. okt04. - 08. Nov.

 

Håvard

1030-1230

 

 

 

11. - 15. nov

 

 

 

 

Håvard

0830-1130

 

18. - 22. nov

Håvard

1200-1400

 

 

 

 

Håvard

1300-1600

 

 

Publisert 29. mars 2011 12:56 - Sist endret 17. nov. 2019 12:49