Studentveiledningen på medisin, klinisk ernæring og odontologi

Studentveiledningen er et lavterskeltilbud for alle studenter på medisin, klinisk ernæring og odontologi. Vi kan hjelpe deg med praktiske ting, veilede deg om studieforløp, eksamensspørsmål eller også mer personlige ting. Vi er også kontaktpersoner for utveksling for medisinstudenter.

Yulia Panina og Håvard Aven

Foto: Kjersti M. Petersen

Koronasituasjonen vår 2020

Har du behov å snakke med noen? Ta kontakt på epost for å avtale en digital veiledningssamtale med Håvard!

Hvem sitter i Studentveiledningen?

Vårsemesteret 2020 er det Håvard Aven Høstaker, som er medisinstudent på modul 5, som sitter i Studentveiledningen. I fellessemestrene støtter vi både odontologi-, ernærings- og medisinstudenter. Sajad Maghsoudi er studentveileder for odontologi, og har kontor i Geitmyrsveien. Vi er ansatt av fakultetet for å fungere som et mellomledd mellom studenter ved Det medisinske fakultet og studieseksjonen/ledelsen. Vi har kontor i 1. etasje, Domus Medica, vis à vis Store auditorium, ved siden av MED-studieinfo.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Alle studenter er hjertelig velkommen til å slå av en prat om hva det enn måtte være. Dette er et lavterskeltilbud for alle studenter på medisin, klinisk ernæring og odontologi. Vi kan hjelpe deg med praktiske ting, som for eksempel hvilke bøker som er lurt å kjøpe, informasjon om studieforløp og eksamensspørsmål. Vi vil også være til hjelp med samtale og veiledning i forhold til mer personlige ting. Dette kan for eksempel være eksamensangst, om du er lei av studiet, eller om det rett og slett er noe du går og grunner på. Vi har taushetsplikt.

Utveksling (bare medisinstudenter)

  • Vi er kontaktpersoner for utveksling ved fakultetet.
  • Vi informerer om utvekslingsmuligheter og gjeldende søknadsprosedyrer.
  • Vi er ansvarlige for å arrangere et årlig informasjonsmøte om utveksling med studentorganisasjonen IFMSA. Her gis det informasjon både om muligheter for semesterutveksling gjennom fakultetet og sommerutveksling gjennom IFMSA. Dette møtet arrangeres ofte i desember hvert år.
  • Vi arrangerer også et "minglemøte" der tidligere utreisende studenter og innreisende studenter vil inspirere og informere andre studenter om utvekslingsmulighetene ved fakultet. Dette arrangeres en gang i semesteret.

Møter vi arrangerer

Kulltillitsvalgtmøtet

Her møtes kulltillitsvalgte fra hvert kull for å ta opp saker som angår kullet, utveksle erfaringer og hjelpe nye kulltillitsvalgte med tips. Møtet arrangeres hvert semester.

 

Åpningstider

På grunn av situasjonen rundt koronaviruset tilbyr Studentveiledningen veiledningssamtaler over nett. Ta gjerne kontakt med oss på mail for å avtale dette nærmere. Kontoret på Domus Medica holdes stengt inntil videre. Spørsmål på epost svares ut forløpende.

UKE:

MANDAG:

TIRSDAG:

ONSDAG:

TORSDAG:

FREDAG:

07. - 11. okt

 

 

 

 

 

25.05-29.05

 

 

1200 - 1400

1200 - 1400

 

01.05- 05.06

 

 

 

1400 - 1600

 

 

 

Publisert 29. mars 2011 12:56 - Sist endret 3. juni 2020 08:37