Studentveiledningen på medisin, klinisk ernæring og odontologi

Studentveiledningen er et lavterskeltilbud for alle studenter på medisin, klinisk ernæring og odontologi. Vi kan hjelpe deg med praktiske ting, veilede deg om studieforløp, eksamensspørsmål eller også mer personlige ting. Vi er også kontaktpersoner for utveksling for medisinstudenter.

To blide studenter er avbildet.

Foto: Kjersti M. Petersen

Koronasituasjonen høst 2020

Har du behov å snakke med noen? Ta kontakt på epost for å avtale en digital veiledningssamtale med Ester!

Hvem sitter i Studentveiledningen?

Høstsemesteret 2020 er det Ester Kristine Størkson, som er medisinstudent på modul 3, som sitter i Studentveiledningen. I fellessemestrene støtter vi både odontologi-, ernærings- og medisinstudenter. Sajad Maghsoudi er studentveileder for odontologi, og har kontor i Geitmyrsveien. Vi er ansatt av fakultetet for å fungere som et mellomledd mellom studenter ved Det medisinske fakultet og studieseksjonen/ledelsen. Vi har kontor i 1. etasje, Domus Medica, vis à vis Store auditorium, ved siden av MED-studieinfo.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Alle studenter er hjertelig velkommen til å slå av en prat om hva det enn måtte være. Dette er et lavterskeltilbud for alle studenter på medisin, klinisk ernæring og odontologi. Vi kan hjelpe deg med praktiske ting, som for eksempel hvilke bøker som er lurt å kjøpe, informasjon om studieforløp og eksamensspørsmål. Vi vil også være til hjelp med samtale og veiledning i forhold til mer personlige ting. Dette kan for eksempel være eksamensangst, om du er lei av studiet, eller om det rett og slett er noe du går og grunner på. Vi har taushetsplikt.

Utveksling (bare medisinstudenter)

  • Vi er kontaktpersoner for utveksling ved fakultetet.
  • Vi informerer om utvekslingsmuligheter og gjeldende søknadsprosedyrer.
  • Vi er ansvarlige for å arrangere et årlig informasjonsmøte om utveksling med studentorganisasjonen IFMSA. Her gis det informasjon både om muligheter for semesterutveksling gjennom fakultetet og sommerutveksling gjennom IFMSA. Dette møtet arrangeres ofte i desember hvert år.
  • Vi arrangerer også et "minglemøte" der tidligere utreisende studenter og innreisende studenter vil inspirere og informere andre studenter om utvekslingsmulighetene ved fakultet. Dette arrangeres en gang i semesteret.

Møter vi arrangerer

Kulltillitsvalgtmøtet

Her møtes kulltillitsvalgte fra hvert kull for å ta opp saker som angår kullet, utveksle erfaringer og hjelpe nye kulltillitsvalgte med tips. Møtet arrangeres hvert semester.

 

Åpningstider

På grunn av pandemien har ikke Studentveiledningen åpent kontor som før, og vi besvarer ikke telefoner. Vi kan likevel avtale et møte, enten på kontoret eller zoom. Veiledningstimer på zoom er tilgjengelig i tidsrommet angitt under.

Eposter svares ut forløpende - ta kontakt hvis du har spørsmål eller vil avtale et møte! 

 

UKE:

MANDAG:

TIRSDAG:

ONSDAG:

TORSDAG:

FREDAG:

07. - 11. okt

 

 

 

 

43 14-17 (DM)

 

14-17  

 

44  

14:30-17

14-16:30 (DM)

 

 
 

 

Publisert 29. mars 2011 12:56 - Sist endret 15. okt. 2020 12:55