Vi trenger din tilbakemelding

I tråd med Kvalitetssystemet ved UiO er alle studieprogrammer og emner pålagt felles rammer for kvalitetssikringsarbeid og systematisering av evalueringsrutiner.

I løpet av studietiden får du jevnlig tilbakemelding på dine prestasjoner. Dette er helt avgjørende for at du skal vite hva du kan godt, og hva du kan bli bedre på. Det samme gjelder for dine undervisere, og andre, som jobber for at du skal få en best mulig utdannelse. Det er derfor viktig at du svarer på evalueringsskjemaer du mottar i løpet av studietiden.

Ved Det medisinske fakultet kan du i løpet av studiet bli bedt om å gi oss din evaluering av

  • modulen du har gått på/emner du har tatt

  • smågruppeundervisning

  • studieprogrammet som helhet

  • enkeltforelesninger
     

Hvilke av de nevnte evalueringer du blir bedt om å bidra til, vil variere.

Rapporter fra gjennomførte evalueringer ligger på de respektive programsidene.

Kristin M. Heggens (tidligere studiedekan) ord om studiekvalitet.

Publisert 28. mars 2011 09:47 - Sist endret 11. apr. 2019 07:57