English version of this page

Reisestøtte til feltarbeid for masterstudenter

Det er mulig å søke reisestøtte fra Institutt for helse og samfunn (HELSAM) for de som er masterstudenter ved et av våre masterprogram. Støtten er beregnet i hovedsak som reisestøtte ved  feltarbeid i land utenfor EU/EØS. Det er begrenset med midler så alle studentene som skal på feltarbeide anbefales å søke stipend også fra andre kilder.   

De som blir prioritert for støtte :

 1. Søker må ha registrert seg for andre semester på et av Helsam sine masterprogram
 2. Prosjektet det søkes støtte til må omfatte feltarbeide utenfor EU/EØS
 3. Søkeren må ha en godkjent veileder
 4. Søkere som har søkt midler andre steder og ikke fått støtte vil bli prioritert
 5. Bare søknader som er sendt inn før søknadsfristen vil bli vurdert 

Støtten skal kunne benyttes til å dekke :

 • Reiseutgifter (reise på økonomi klasse og transport til/fra flyplassen) 
 • Mobil eller data tilgang i forbindelse med intervjuer og kontakt med prosjektdeltagere
 • Kostnader knyttet til lokal transport der feltarbeidet foregår

Stipendet er ikke ment å dekke kostnader som reiseforsikring, vaksine, visum, minnepinner, nettbrett pc, kontorrekvisita etc.

Søknaden må inneholde:

 • utfylt nettskjema Application form
 • kort prosjektbeskrivelse
 • budsjett for reisestøtte

De som får stipend må etter reisen levere en oversikt over utgiftene og kvitteringer for hele beløpet som er innvilget. 

Høyeste sum pr student er 10,000 NOK.  For at flest mulig skal kunne få stipend anbefales det å søke om en lavere sum. Det kan også hende at det innvilgede stipend vil bli på en lavere sum enn det er søkt om.

Søknadsfrister

Søkere må levere et fullstendig utfylt  nettskjema Application form med alle relevante vedlegg innen søknadsfristene  31. April kl 23:59 og 31. Oktober kl 23:59

Publisert 26. okt. 2019 04:10 - Sist endret 29. okt. 2020 11:53