English version of this page

Masteroppgaven ved Institutt for helse og samfunn (HELSAM)

Det er mye du skal tenke på når du skal skrive og levere masteroppgaven. Her finner du oversikt over formelle krav og ressurser til hjelp i oppgaveskrivingen.

Du finner også informasjon om kvalitetssystemet for forskning som du som prosjektmedarbeider i masteroppgaveprosjektet må forholde deg til.