Retningslinjer for studenters oppførsel og fremtreden

Retningslinjene gjelder for alle studenter ved Det medisinske fakultet, selv om mange av punktene ikke er like aktuelle for alle studieprogrammer.

  • Studenten skal først og fremst ta hensyn til pasientens beste.
  • Studenten skal møte alle pasienter med respekt for pasientens kulturelle og religiøse bakgrunn.
  • Studenten skal ikke forskjellsbehandle pasienter på grunn av alder, kjønn, etnisitet, nasjonalitet, hudfarge, religiøs tilhørighet, moralsk og politisk oppfatning eller seksuell legning. Studentene må være forberedt på nær fysisk kontakt med pasienter av begge kjønn, herunder håndhilsing og fysiske undersøkelser.
  • Studenten skal ikke uttrykke eller praktisere egne moralske, religiøse, politiske eller andre personlige oppfatninger som kan komme i veien for hensynet til pasienten, kommunikasjon med pasienten og god pasientbehandling.
  • Studenten skal følge de regler og normer for oppførsel og fremtreden som gjelder på det studiestedet (evt. praksisstedet) de oppholder seg.
  • Fakultetet forutsetter at praksisstedene følger Arbeidstilsynets retningslinjer med hensyn til likebehandling og ikke-diskriminering.
  • Studenten skal respektere sine lærere, medstudenter og andre som de kommer i kontakt med gjennom studiet uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, nasjonalitet, hudfarge, religiøs tilhørighet, moralsk og politisk oppfatning eller seksuell legning.
Publisert 16. mars 2011 13:44 - Sist endret 22. nov. 2013 09:48