Regelverk ved Det medisinske fakultet

Som student ved UiO har du retter og plikter, og det er viktig at du gjør deg kjent med disse.

Lover og regler for studier

Lov om universiteter og høyskoler regulerer all høyere utdanning i Norge. UiO har sitt eget lokale regelverk.

Fakultetet har nærmere regler på fakultetsnivå og på program- og emnenivå.

Skikkethet, taushetsplikt, oppførsel og regler

Regelverk for profesjonsstudiet i medisin

Publisert 16. mars 2011 14:34 - Sist endret 13. okt. 2020 13:13