English version of this page

Regler for lyd-, bilde- og videoopptak i forbindelse med undervisning

Gjeldende regler for lyd-, bilde- og videopptak i forbindelse med undervisning ved fakultetet.

Reglene er hjemlet i universitetets privatrettslige adgang til å etablere ordensregler i lokaler som institusjonene eier og/eller har bruksrett til.

I tillegg kommer bestemmelser vedrørende taushetsplikt i lov om helsepersonell til anvendelse. Dette gjelder situasjoner der pasienter er til stede i lokalet der undervisning finner sted, ved bruk av pasientjournaler eller deler av journaler, og i forbindelse med obduksjon eller disseksjon.

Generelt

1. Som hovedregel tillater ikke Det medisinske fakultet lyd-, bilde- eller videoopptak i forbindelse med undervisning. Dette gjelder alle fakultetets studier.

2. Dispensasjon fra hovedregel kan gis for lydopptak av forelesninger. Det er en forutsetning at foreleser har gitt samtykke til dette i hvert enkelt tilfelle, og at opptaket skal brukes til rent personlig/privat formål for studenten. Deling av slike opptak er ikke tillatt. Hvis andre enn foreleser er kommet med på opptaket, for eksempel i forbindelse med at medstudenter kommenterer eller stiller spørsmål, må det innhentes samtykke fra hver enkelt som omfattes av opptaket. Dersom den det gjelder ikke samtykker, må opptaket slettes umiddelbart.

3. Brudd på disse reglene kan medføre bortvisning fra undervisningslokalet.

Undervisning der pasienter er involvert 

4. Lyd-, bilde- eller videoopptak av pasienter tillates ikke, hverken i undervisningssammenheng, utenfor undervisningslokalene eller på sykehuset område.

5. Pasientjournaler og deler av journaler i papirform som er brukt i undervisning skal makuleres og under ingen omstendigheter bringes ut fra sykehusområdet. Dette gjelder også selv om navn og fødselsnummer er fjernet.  

6. Studenter på utdanningsprogrammer som innebærer pasientkontakt, er pålagt omfattende taushetsplikt.  

7. Brudd på reglene vedrørende undervisning der pasienter er involvert, kan i alvorligste fall medføre utestengning fra studiet (jf. UH-loven § 4.8 og 4.10).

Undervisning som omfatter obduksjon (sykehus), demonstrasjon av anatomiske preparater eller disseksjon 

8. Lyd-, bilde- eller videoopptak tillates ikke.

9. Brudd på reglene, kan i alvorligste fall medføre utestengning fra studiet (jf. UH-loven § 4.8 og 4.10).

Publisert 12. feb. 2016 10:39 - Sist endret 18. feb. 2016 13:56