Prioriteringer ved fulle kull

Er det flere søkere enn det er plasser på kullet, gjelder følgende prioriteringer.

Prioritering ved permisjon/nedrykk

  1. Studenter i foreldrepermisjon. Likestilt med foreldrepermisjon er permisjon i forbindelse med adopsjon, og studenter som har hatt permisjon for å ha daglig omsorg for barn under 18 måneder, syke eller funksjonshemmede barn.
  2. Studenter som har hatt innvilget sykepermisjon.
  3. Studenter som ikke fikk plass på ønsket kull etter endt generell permisjon eller nedrykk. Disse studentene har allerede ”stått over” et semester.
  4. Studenter som trekker seg fra semesteret uten dokumentert grunn. Andre permisjonsgrunner.

Etter avvikling av eksamen gjøres siste justering av kullene for å se om det er plass til de som ikke har tatt eller ikke bestått eksamen. Hvis det ikke er plass til disse studentene på kullet, må de vente et semester, og de plasseres i prioriteringsgruppe 3 i neste fordelingsrunde. Den interne prioriteringen mellom gruppene under beholdes.

Prioritering i forbindelse med eksamen

  1. (Tidligere 1): Studenter som er syke og som leverer legeattest til eksamen
  2. (Tidligere 2): Studenter som stryker til eksamen
  3. (Tidligere 3): Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen

Disse nedrykkene skjer fortløpende etter sensur.

Se også permisjon

Publisert 17. mars 2011 12:52 - Sist endret 7. jan. 2022 14:11