Anestesiologi

Læringsmål og læringsutbytte i modul 2:

Etter fullført førstehjelpskurs skal studentene kunne vurdere en akutt syk eller skadet person etter ABCDE-prinsippet, planlegge og utføre basale førstehjelpstiltak alene og i samarbeid med andre, og kunne kommunisere strukturert i en akuttsituasjon.

Læringsutbytte i anestesiologi i modul 2

Læringsmål og læringsutbytte i modul 3:

Ved fullført modul 3 skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper innen anestesiologi inkludert virkemekanisme for og prinsipper bak lokal, regional og generell anestesi. De skal ha tilegnet seg grunnleggende akuttmedisinske ferdigheter som hjertelungeredning, intravenøs tilgang og generell monitorering av pasienter.   

Læringsutbytte i anestesiologi i modul 3

Læringsmål og læringsutbytte i modul 8:

Ved fullført modul 8 skal studentene ha tilegnet seg god kunnskap innen anestesiologi og ha trent på anestesiologiske ferdigheter. Dette inkluderer anestesi (lokal og regional), smertebehandling, intensivmedisin, væskeinfusjon og blodtransfusjon, akuttmedisinske prosedyrer med fokus på HLR og basal førstehjelp. De skal kunne håndtere akuttmedisinske akuttsituasjoner som ledere av og deltakere i tverrfaglige team.   

Læringsutbytte i anestesiologi i modul 8

Publisert 4. apr. 2016 14:39 - Sist endret 12. feb. 2018 10:37