Fagsiden for anestesiologi

Anestesi-faget har fire primære funksjonsområder:

  • Anestesi (generell eller regional) ved kirurgiske inngrep, og andre smertefulle behandlinger og undersøkelser.
  • Intensivmedisinsk overvåkning og behandling av svikt i sentrale organer så som sirkulasjonssvikt, respirasjonssvikt og bevisstløshet.
  • Akuttmedisin og resuscitering i og utenfor sykehus.
  • Lindring av akutte og kroniske smerter.

Faget representerer på mange måter en praktisk rettet medisin, og bygger på et teoretisk fundament som har utviklet seg fort. Anestesiologien er blant de unge kliniske fag. Utviklingen skjer også i bredden av funksjonsområder. Faget dekker oppgaver av svært ulik karakter, som kan være akuttmedisinsk behandling på skadestedet - til symptomlindring hos langtkomne kreftpasienter.

Fagressurser

Fagplan med læringsmål og læringsutbyttebeskrivelser

Publisert 4. jan. 2007 12:47 - Sist endret 4. apr. 2016 14:50