Fagsiden for ernæringslære

Ernæringsfaget omfatter alle forhold som har med kroppens opptak, transport, omsetning og utskillelse av stoffer som finnes i maten vi spiser. Det vil si at fagets interesse er knyttet både til næringsstoffenes fordeling i matvarer og biomedisinske problemstillinger.

Avdeling for ernæringsvitenskap driver en aktiv forskning, vesentlig rettet mot områder av interesse for de nordiske land, slik som kosthold i forhold til hjerte-karsykdommer, kreft og inflammatoriske sykdommer. Tre hovedområder vil her bli prioritert i fremtiden. Antioxidanter, DNA skade og ernæringsrelaterte kreftformer. Overvekt, hjertekarsykdommer og "Metabolsk syndrom", samt ernæringsepidemologi og forebyggende ernæringsarbeid. Studier av omsetning av kolesterol, fettsyrer, vitamin A, D, jern og energibalanse hører med til de felter som er mest i fokus.

Fagressurser

Fagplan med læringsmål og læringsutbyttebeskrivelser

Publisert 4. jan. 2007 13:21 - Sist endret 4. apr. 2016 15:28