English version of this page

Undervisningsledere for profesjonsstudiet i medisin

Det skal være en undervisningsleder i hvert fag. Fakultetsstyret bestemmer hva som regnes som et fag i profesjonsstudiet i medisin.

Mandat

Mandat for undervisningsledere ved medisinstudiet

Undervisningsledere

Fag Undervisningsleder
Allmennmedisin Trygve Skonnord
Anatomi Anne Spurkland
Anestesiologi Tor Inge Tønnessen
Barnesykdommer Karin C. Lødrup Carlsen
Ernæringslære Kirsten Bjørklund Holven
Farmakologi Lars Nilsson
Fysikalsk medisin og rehabilitering Ellen CecilieTreu Røe
Fysiologi

Joel Glover 

Fødselshjelp og kvinnesykdommer Trond Melbye Michelsen
Hud- og veneriske sykdommer Tone Kristin Bergersen
Immunologi John Torgils Vaage
Indremedisinske fag

Lars Aabakken

Kirurgiske fag Pål Aksel Næss
KLoK Mette Kalager
Klinisk biokjemi  Olav Klingenberg
Medisinsk biokjemi Tore Jahnsen
Medisinsk etikk Morten Magelssen
Medisinsk genetikk Eirik Frengen
Medisinsk mikrobiologi Tone Tønjum
Medisinsk statistikk Kjetil Røysland
Medisinske atferdsfag Hanne Cathrine Lie
Nevrologi Elisabeth G. Celius
Patologi Lorant Farkas
Propedeutikk Knut Lundin
Psykiatriske fag Jan Ivar Røssberg
Radiologi Nils Einar Kløw
Rettsmedisin Arne Stray-Pedersen
Samfunnsmedisin Cecilie Dahl
Øre-nese-hals Terje Andreas Osnes
Øyesykdommer Ragnheidur Bragadottir
Publisert 20. mars 2011 11:33 - Sist endret 29. aug. 2022 08:11