Fagsiden for farmakologi

Farmakologi er vitenskapen om legemidlene, om hvordan de virker og hvordan de skal brukes klinisk.

Forelesning om kvantitative aspekter ved legemidlers virkning. Foto: Tor Skomedal

 

* Ulike betegnelser for faget kan forekomme grunnet overgang til ny studieplan.

 

Som fag og forskningsområde har farmakologien sterk forankring både i basale biomedisinske fag og i klinisk medisin. Farmakologi er derfor et sammensatt og mangeartet fagfelt. Men fellesnevneren ligger i målsettingen: å skape innsikt som danner et rasjonelt grunnlag for god medikamentell terapi.

Toksikologien, som omhandler skadelige effekter av kjemiske stoffer (ikke bare legemidler), har tradisjonelt vært en del av farmakologien. Dette bringer også farmakologien i kontakt med andre fagfelt som bl.a. miljømedisin.

Fagressurser

Fagplan med læringsmål og læringsutbyttebeskrivelser

Publisert 4. jan. 2007 13:22 - Sist endret 4. apr. 2016 15:48