Fagsiden for fødselshjelp og kvinnesykdommer

Fødselshjelp og kvinnesykdommer hører sammen og utgjør et klinisk vel avgrenset fagområde.

Den tradisjonsmessige oppdeling av kvinneklinikken i en fødeavdeling og en gynekologisk avdeling er skjedd på grunn av det praktiske kliniske arbeide, idet kvinnen før, under og etter fødselen trenger hjelp av spesialutdannet personell. Fødselshjelp utføres best på en spesialinnredet akuttavdeling og bør ha nær tilknytning til pediatri. Det kliniske arbeide i gynekologi er mer likt det som foregår på en indremedisinsk eller kirurgisk avdeling.

Fagressurser

Fagplan med læringsmål og læringsutbyttebeskrivelser

Publisert 4. jan. 2007 13:23 - Sist endret 4. apr. 2016 16:17