Fysikalsk medisin og rehabilitering

Læringsmål og læringsutbytte i modul 3:

Etter fullført modul skal studentene kunne ta opp anamnese, utføre en klinisk undersøkelse og kjenne til de vanligste ikke-inflammatoriske plager og sykdommer i bevegelsesapparatet. De skal også forstå betydningen av kommunikasjonsferdigheter ved anamneseopptak, god undersøkelsesteknikk og annen informasjonsinnhenting for å kunne stille en riktig diagnose, vurdere funksjonsnivå og på det grunnlaget iverksette adekvat behandling. 

Læringsutbytte i fysikalsk medisin og rehabilitering i modul 3

Læringsmål og læringsutbytte i modul 8:

Ved fullført modul skal studentene ha tilegnet seg kunnskap om indikasjon for, og effekt av, rehabilitering, og om faktorer som påvirker rehabiliteringsprognosen. Studentene skal videre ha kunnskap om tverrfaglig samarbeid innenfor et behandlingsteam og mellom instanser.

Læringsutbytte i fysikalsk medisin og rehabilitering i modul 8

Publisert 4. apr. 2016 16:08 - Sist endret 12. feb. 2018 10:54