Fagsiden for hud- og veneriske sykdommer

Hud- og veneriske sykdommer omhandler først og fremst lidelser som primært er oppstått i og lokalisert til huden, men også hudforandringer som er knyttet til andre lidelser.

Foto: Belinda Eikås Skjøstad

* Ulike betegnelser for faget kan forekomme grunnet overgang til ny studieplan.
 

I tillegg er miljøet og spesielt arbeidsplassen av stor betydning for flere hudlidelser, spesielt kontakteksemer, men også forverring eller provokasjon av f.eks. psoriasis og andre sykdommer. Infeksjoner fremkalt av sopp, bakterier eller vira kan være primært lokalisert i huden eller sekundært bevirke at hudlidelsen er av primær betydning. Hudpatologi, immunologi og medisinske genetikk utgjør viktige deler av faget, og det gis spesiell undervisning innen disse områder.

Fagressurser

Publisert 4. jan. 2007 13:26 - Sist endret 13. nov. 2017 14:50