E-læring ved Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo satser på e-læring. Satsningen har resultert i flere gode e-læringsressurser.

Da Vincis illustrasjon Den vitruviske mann

Den vitruviske mann av Da Vinci.

Våre e-læringsressurser er strukturert etter studium og fag.

Du finner lenke til alle våre ressurser i portalen E-læring for helseutdanningene i Norge.

Om e-læringsressursene

Fra høsten 1993 har det ved UiO blitt utviklet multimedia læreprogrammer for læring av praktiske ferdigheter som en del av undervisningen ved fakultetet. Lyd, tekst, bilder, animasjoner og video benyttes for å illustrere forskjellige praktiske prosedyrer.

Publisert 23. mai 2011 09:14 - Sist endret 22. feb. 2018 09:27