Fagsiden for immunologi

Ordet immunologi betyr egentlig "læren om immunitet", det vil si om hvorfor og hvordan vi blir immune og unngår å få bestemte sykdommer.

Kroppen reagerer mot inntrengende mikroorganismer og beskytter seg mot infeksjon ved hjelp av antistoffer og utvikling av cellulære immunreaksjoner.

I de siste årene har AIDS-epidemien vist betydningen av et effektivt immunsystem i forsvaret mot infeksjon på en dramatisk måte, og vi ser at defekt immunitet kan være livsfarlig. Immunreaksjoner kan også skade celler, vev og hele organer og fremkalle sykdom.

Fagressurser

Fagplan med læringsmål og læringsutbyttebeskrivelser

Publisert 4. jan. 2007 13:27 - Sist endret 12. feb. 2018 14:11