KLoK-oppgavene i modul 7

Under praksisperioden i modul 7 skal du gjøre ulike KLoK-oppgaver om pasientforløp, pasienterfaringer og kunnskapshåndtering.

Oppgave 1 består av to deler, hvor begge delene skal besvares. Oppgave 2 omhandler kunnskapshåndtering, hvor det er to arbeidsfiler som skal fylles ut.

  • Det er egne seminarer før praksisperioden om hvordan du gjennomfører oppgavene, og sykehuslektorene har fått veiledning i hvordan de kan bistå i arbeidet.
  • Oppgavene er individuelle, obligatoriske, og skal besvares skriftlig og godkjennes av universitetslektor.
  • Ta fatt på arbeidet med oppgavene så tidlig som mulig i praksisperioden.
  • Din besvarelse av oppgavene diskuteres og godkjennes i et møte med universitetslektor før slutten av praksisperioden.
  • Oppgavene vil danne grunnlag for undervisning etter praksisperioden.

Oppgave 1: Pasientforløp (flytskjema) og pasienterfaringer

Oppgave 1a) I denne oppgaven skal du følge en pasient gjennom et sykehusopphold og du skal tegne et flytskjema over pasientforløpet. Dette skal ikke være en pasient du selv har vært involvert i behandlingen av. Flytskjemaet skal inneholde viktige knutepunkter i forløpet, både fra pasient og behandlers ståsted. Du skal også skrive en loggbok som inneholder viktige observasjoner og hendelser i sykdomsforløpet. Her finner du mer informasjon om oppgave 1a.

Oppgave 1b) Når det nærmer seg slutten av innleggelsen skal du ha en samtale med pasienten om vedkommedes erfaringer med oppholdet. Flytskjemaet/loggboken danner grunnlaget for samtalen. Det er utarbeidet et eget skjema med spørsmål som skal besvares i løpet av denne samtalen. Her finner du mer informasjon om oppgave 1b .

Oppgave 2: Kunnskapshåndtering

Oppgave 2 handler om kunnskapshåndtering og bygger på tidligere undervisning. Du skal øve deg på å formulere og å finne pålitelige svar på minst to relevante kliniske spørsmål mens du er ute i klinisk praksis. Dette vil bli gjort ved å følge trinnene i kunnskapsbasert praksis. Fremgangsmåten dokumenteres i arbeidsfiler, og du bruker en e-læringsressurs på Internett under arbeidet med oppgaven. Her finner du mer informasjon om oppgave 2.

Praktisk tips

Hvis du under praksisperioden trenger tilgang til UiO-tjenester (f.eks. tilgang til bestemte tidsskrifter eller databaser) kan du logge deg på UiO-nettet fra en ekstern datamaskin. 

Publisert 28. jan. 2011 16:49 - Sist endret 2. sep. 2016 11:21