Fagsiden for medisinsk biokjemi

Biokjemi omfatter beskrivelsen av strukturen til og omsetningen av de kjemiske forbindelser som finnes i organismen. I medisinsk biokjemi er det lagt spesiell vekt på å studere den del av biokjemien som er viktig for forståelsen av normale og patologiske forhold i den humane organisme, spesielt biokjemiske reguleringsmekanismer som belyser forskjellige fysiologiske og klinisk/patologiske forhold. Biokjemiske forhold er uløselig knyttet til cellenes og vevenes struktur og funksjon ,og medisinsk biokjemi er en integrert del av humanbiologien.

Fagressurser

Fagplan med læringsmål og læringsutbyttebeskrivelser

Publisert 4. jan. 2007 13:35 - Sist endret 12. feb. 2018 14:21