Fagsiden for medisinsk mikrobiologi

Medisinsk mikrobiologi er læren om mikroorganismer som påvirker menneskenes helse. Først og fremst er det læren om de mikroorganismer som fremkaller sykdom. En vesentlig del av faget er kunnskap om det som skjer i den menneskelige organisme under sykdom.

Etter arten av de mikroorganismer den beskjeftiger seg med, kan medisinsk mikrobiologi inndeles i bakteriologi, virologi, mykologi og protozoologi.

Til medisinsk mikrobiologi hører også forebyggelse og bekjempelse av infeksjoner. Forebyggelse av infeksjoner omfatter bl.a. epidemiologisk overvåkning, hygiene og vaksinering. Bekjempelse av infeksjoner innbefatter testing av mikrobers følsomhet for antimikrobielle midler og veiledning i bruk av slike midler.

Fagressurser

Publisert 4. jan. 2007 13:38 - Sist endret 12. feb. 2018 14:22