Fagsiden for øre-nese-hals

Oto-rhino-laryngologi er læren om sykdommer i øre-nese-hals /hode. Øre-nese-halsfaget omfatter undersøkelser, diagnostikk og behandling av alle typer sykdommer og skader av enhver art i ørene, nesen, bihulene, svelget, strupen samt tilgrensende anatomiske regioner.

Faget er overveiende kirurgisk, men forebyggende tiltak mot sykdomsutvikling og bistand av rehabilitering av pasienter med følgetilstander etter sykdommer i fagområdets organer, er også en del av spesialiteten. Audiologi - læren om hørselen og hørselsforstyrrelser - er en viktig del av faget og har nær tilknytning til fysikk, elektronikk og spesialpedagogikk.

Øre-nese-halsfaget har grenseområder til anestesiologi, pediatri, kjevekirurgi, nevrokirurgi, plastikk-kirurgi og onkologi og er avhengig av nært samarbeid med patolog og radiolog.

Fagressurser

Fagplan i øre-nese-hals med læringsmål og læringsutbyttebeskrivelser

Publisert 4. jan. 2007 13:44 - Sist endret 12. feb. 2018 14:24