Fagsiden for psykiatriske fag

Psykiatri er læren om menneskets psykiske lidelser. Inn under dette faget hører barne- og ungdomspsykiatri og rettspsykiatri.

Foto: Belinda Eikås Skjøstad

Psykiske lidelser er svært utbredt i befolkningen. Mange pasienter med psykiske plager har også en somatisk oversykelighet. Derfor vil de fleste leger relativt ofte møte pasienter med psykiske lidelser.

I psykiatriske fag blir det undervist i diagnostikk og behandling av de viktigste psykiatriske og barne- og ungdomspsykiatriske tilstander. Det blir også undervist i rettspsykiatri, forebyggende psykiatri og krise- og katastrofepsykiatri. I samsvar med intensjonen i studieplanen vil det bli lagt vekt på økt grad av integrering mellom psykiatri og somatisk medisin.

Fagressurser

Publisert 4. jan. 2007 13:47 - Sist endret 31. mars 2022 14:58