Fagsiden for rettsmedisin

Rettsmedisin er som fag todelt. En del er en del av samfunnsmedisinen, der vekten legges på lover, regler og etiske normer som regulerer legens virksomhet, spesielt i hans eller hennes samvirke med rettsvesen og politi (sakkyndigfunksjon mm.), men også på bestemmelser og normer om gjelder strafferettslige og sivilrettslige forhold vis á vis pasienten.

En annen del av faget omfatter visse typer spesialsakkyndighet: Viktige områder er sakkyndige likundersøkelser, dødsfallsepidemiologi, farskapssaker, undersøkelse av biologiske spor og rettstoksikologi - områder der igjen samfunnsmedisinske aspekter er viktige.

Fagressurser

Publisert 4. jan. 2007 13:48 - Sist endret 12. feb. 2018 14:23