English version of this page

Undervisningsledere for profesjonsstudiet i medisin

Det skal være en undervisningsleder i hvert fag. Fakultetsstyret bestemmer hva som regnes som et fag i profesjonsstudiet i medisin.

Mandat

Mandat for undervisningsledere ved medisinstudiet

Undervisningsledere

Fag Undervisningsleder
Allmennmedisin Mette Brekke
Anatomi Anne Spurkland
Anestesiologi Tor Inge Tønnessen
Barnesykdommer Vegard Bruun Wyller
Biostatistikk Kjetil Røysland
Ernæringslære Per Ole Iversen
Farmakologi Lars Nilsson
Fysikalsk medisin og rehabilitering Ellen CecilieTreu Røe
Fysiologi Erlend Nagelhus
Fødselshjelp og kvinnesykdommer Guttorm Haugen
Hud- og veneriske sykdommer Petter Gjersvik
Immunologi John Torgils Vaage
Indremedisinske fag

Lars Aabakken

Kirurgiske fag Kristin Bjørnland
KLoK Michael Bretthauer
Klinisk biokjemi  Trine Bjøro
Medisinsk biokjemi Tore Jahnsen
Medisinsk etikk Morten Magelssen
Medisinsk genetikk Eirik Frengen
Medisinsk mikrobiologi Susanne Marie Rogne Gjeruldsen Dudman (vikar)
Medisinske atferdsfag Hanne Cathrine Lie
Nevrologi Ole Morten Rønning
Patologi Henrik Huitfeldt
Propedeutikk Knut Lundin
Psykiatriske fag Trond Heir (vikar)
Radiologi Nils Einar Kløw
Rettsmedisin Arne Stray-Pedersen
Samfunnsmedisin Anne Kveim Lie
Øre-nese-hals Terje Andreas Osnes
Øyesykdommer Jon Klokk Slettedal
Publisert 20. mars 2011 11:33 - Sist endret 19. aug. 2019 14:47