English version of this page

Undervisningsledere for profesjonsstudiet i medisin

Det skal være en undervisningsleder i hvert fag. Fakultetsstyret bestemmer hva som regnes som et fag i profesjonsstudiet i medisin.

Mandat

Mandat for undervisningsledere ved medisinstudiet

Undervisningsledere

Fag Undervisningsleder
Allmennmedisin Mette Brekke
Anatomi Anne Spurkland
Anestesiologi Tor Inge Tønnessen
Barnesykdommer Vegard Bruun Wyller
Ernæringslære Per Ole Iversen
Farmakologi Lars Nilsson
Fysikalsk medisin og rehabilitering Ellen CecilieTreu Røe
Fysiologi Erlend Nagelhus
Fødselshjelp og kvinnesykdommer Guttorm Haugen
Hud- og veneriske sykdommer Petter Gjersvik
Immunologi John Torgils Vaage
Indremedisinske fag

Lars Aabakken

Kirurgiske fag Kristin Bjørnland
KLoK Magnus Løberg
Klinisk biokjemi  Jens Petter Berg
Medisinsk biokjemi Tore Jahnsen
Medisinsk etikk Per Nortvedt
Medisinsk genetikk Eirik Frengen
Medisinsk mikrobiologi Tone Tønjum
Medisinsk statistikk Kjetil Røysland
Medisinske atferdsfag Hanne Cathrine Lie
Nevrologi Ole Morten Rønning
Patologi Inger Nina Farstad
Propedeutikk Knut Lundin
Psykiatriske fag Jan Ivar Røssberg
Radiologi Nils Einar Kløw
Rettsmedisin Per Hoff-Olsen
Samfunnsmedisin Anne Kveim Lie
Øre-nese-hals Terje Andreas Osnes
Øyesykdommer Jon Klokk Slettedal
Publisert 20. mars 2011 11:33 - Sist endret 29. aug. 2018 12:31