Samfunnsmedisinsk undervisning på modul 1

Undervisningen i samfunnsmedisin gis som forelesninger og som grupperarbeider.

Smågruppeundervisning i samfunnsmedisin på modul 1

Oppgavene legges ut i timeplanen i forkant av undervisningen. Studentene anbefales å forberede seg til gruppeundervisningen ved å lese i gjennom oppgaveteksten og den anbefalte litteraturen i forkant av gruppearbeidet. Oppmøte på smågruppeundervisning er obligatorisk.

Følgende temaer vil bli belyst gjennom gruppeoppgaver under denne modulen:

 

«Ulikheter i helse»

Introduserer studentene for sosiale ulikheter i helse, de vanligste forklaringsmodeller, og skal motivere studentene til å reflektere rundt legers rolle i å motvirke ulikheter i helse.

 

«Medisinsk humaniora»

Gir en liten smakebit på dette tverrfaglige feltet, som inkluderer humaniora (litteraturvitenskap, filosofi, historie), samfunnsvitenskap (antropologi, sosiologi) og kunst (litteratur, film, foto).

 

«Syk eller frisk?»

Tematiserer de ofte flytende overganger mellom syk og frisk, og utfordringene knyttet til medikalisering og overbehandling.

 

«Hvordan finne ut hvorfor noen blir syke»

Her får studentene trene på å beregne grunnleggende epidemiologiske mål for sykdom og dødelighet.

 

«Fedme» - gruppearbeid i samarbeid med ernæring

Her drøftes ulike lokale og globale aspekter ved den såkalte fedmeepidemien.

 

«Fedme» - gruppearbeid i samarbeid med statistikk

 

Modulansvarlig for samfunnsmedisin på modul 1

Espen Bjertness

 
Publisert 15. jan. 2018 10:56 - Sist endret 15. jan. 2018 10:56