Kontaktinformasjon for utveksling

Studentveiledningen for utreisende utvekslingsstudenter på medisin

Studentveiledningen

Besøksadresse: Domus Medica

Telefon: 22851185 i åpningstidene
E-post: student.veiledning@medisin.uio.no

Koordinator for utreisende utvekslingsstudenter på medisin

Studiekonsulent ved helseledelse og helseøkonomi

Masterprogram i klinisk ernæring

Master in Health Economics, Policy and Management