Kontaktinformasjon for utveksling

Studentveiledningen for utreisende utvekslingsstudenter på medisin

Studentveiledningen

Besøksadresse: Domus Medica

Telefon: 22851185 i åpningstidene
E-post: studentveiledning@medisin.uio.no

Koordinator for utreisende utvekslingsstudenter på medisin

Rådgiver på 5-årig master i klinisk ernæring