Hjelp

Fakultetet har 10 PC-stuer med rundt 150 PC'er. Her finner du oversikt over hvor PC-stuene er, og litt om tilbudet der.

Du kan få tilgang til UiOs IT-ressurser ved hjelp av en assosiert brukerkonto selv om du ikke er ansatt eller student. Nedenfor finner du kriteriene for tildeling av en slik konto ved fakultetet.