Etiske etikk-komiteer i kommunehelsetjenesten

Det er opprettet flere kliniske etikk-komiteer og etiske råd rundt i kommunene. Disse bidrar på ulikt vis til systematisk etikkarbeid i kommunehelsetjenesten. Under hver komite/etikkråd finne du medlemmer, arbeidsmåter, årsrapporter, informasjonsmateriell mm.

Publisert 2. juni 2017 11:31 - Sist endret 23. feb. 2018 11:22