Nettsider med emneord «Kjønnsorganer»

Publisert 17. feb. 2021 17:24

Gonoré er et globalt helseproblem med høy forekomst og utvikling av antibiotika resistente bakterier. Det finnes ingen gonorévaksine på markedet. Prosjektet omhandler utvikling av en gonorévaksine basert på ytermembran vesikler og protein glykaner.

Publisert 13. apr. 2011 14:53
Publisert 13. apr. 2011 11:45