Nordmenn stoler på forskning

En ny undersøkelse fra Forskningsrådet viser at 83 prosent av oss har meget eller ganske stor tillit til forskning.  Aller størst er tiltroen til helseforskning, der 75 prosent svarer at de har svært stor eller stor tillit. - Gledelig og forpliktende, sier Jens Petter Berg.

Bildet kan inneholde: rosa, barn, hånd.

Nordmenn har høy tillit til helseforskning, her illustrert ved Jessica Lönn-Stensrud som forsker på bakterier og antibiotikaresistens. Foto: UiO/Yngve Vogt

Tallene fra Forskningsrådets siste befolkningsundersøkelse viser at 83 prosent av befolkningen har meget eller ganske stor tillit til forskningen. 

- At åtte av 10 nordmenn har tillit til forskning og at tilliten er høyest til helseforskning er gledelig og samtidig forpliktende, sier Jens Petter Berg som er prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet. Berg mener at forskernes etterlevelse av helseforskningens lover og regler er en viktig forutsetning for den høye tilliten.

Involvering og forskningsetikk viktig for tillit

Berg fremholder også økt kompetanse på forskningsetikk og involvering av brukere i forskningsprosjekterer som andre forhold som bidrar til å skape tillit.

Bilde av Jens Petter Berg
- Gledelig og forpliktende, sier Jens Petter Berg.​​​​​Foto: Øystein Horgmo, UiO

- Denne tilliten er helt nødvendig for å rekruttere frivillige til kliniske forskningsprosjekter for å teste ut medisinske nyvinninger under kontrollerte betingelser. Studien viser at forskerne våre både opprettholder og tar godt vare på tilliten befolkningen har til helseforskning, sier han.

Balansen mellom grunnforskning og anvendt helseforskning

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller i hvor stor tillit nordmenn har til ulike forskningsfelt. - Helse angår oss alle, og det er lett å stole på at den anvendte helseforskningen fører til resultater som er nyttige og gir medisinske fremskritt. På dette området har helseforskningen en stor fordel sammenliknet med mange andre forskningstema.

- De store medisinske fremskrittene bygger på studier av grunnleggende mekanismer for hvordan blant annet celler og organer fungerer. For at medisinsk forskning skal fortsette med sine fremskritt, og dermed opprettholde sin høye tillit i befolkningen, er det i tillegg viktig at vi har en god balanse mellom grunnforskning og anvendt helseforskning, avslutter Berg.

Livsviktig med høy tillit til forskning og helse

Nordmenn ser ut til å ha relativt høy tillit i et internasjonalt perspektiv. Norge er blant landene med høyest tillit til forskere, ifølge en global undersøkelse utført av Gallup for Wellcome i 2018. Her er 140,000 mennesker fra over 140 land spurt om deres forhold til forskning og viktige helseutfordringer. Her oppgir 72 prosent at de stoler på forskere. 

- No matter how exciting the treatment, how clever the delivery method, or how robust the science, there will be no impact unless the local community is open to it. Jeremy Farrar, direktør i Wellcome.

- Verden står overfor store forskningsrelaterte utfordringer, fra klimaendringer til resistente bakterier. Vi er dermed avhengige av at folks holdninger til forskning og da særlig på helseområdet, er positive og preget av tillit. Dette er kunnskap det er viktig for både politikere, fagarbeidere og andre beslutningstagere å sette seg inn i, skriver Farrar på Wellcomes nettsider.


Om befolkningsundersøkelsen
Undersøkelsen utføres av analyseselskapet Kantar, som bruker data fra Norsk Gallup. Her finner du hele rapporten.

Av Hanne Bjerknes
Publisert 5. mars 2020 13:12 - Sist endret 5. okt. 2021 08:51