English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • klungland-forskning-660x Modifisert RNA har direkte effekt på DNA 24. jan. 2020

    Forskningsgruppen Dynamisk genregulering ved Arne Klungland, IMB, publiserer artikkelen "m6A RNA modification as a new player in R-loop regulation" i januar utgaven av Nature Genetics.

  • mette_kalager_michael_bretthauer_foto_niklas_r__lello Vil ha endret praksis for kreftscreening 10. jan. 2020

    Det er for lite kunnskap om nytten og skadepotensialet av ulike screeningprogram for kreft. Flere av programmene introduseres uten at det er utført nødvendig testing av metodene i forkant.

  • colourbox9716558 Sykehjemsplasser blir ikke rettferdig fordelt 8. jan. 2020

    Rettferdighet er et kjerneprinsipp i fordeling av velferdsgoder. Likevel er det variasjoner i hvordan norske kommuner tildeler sykehjemsplasser og vurderingene som ligger til grunn.

Forskningsarrangementer

27. jan. 2020 08:30 - 28. jan. 2020 19:00 , Scandic Holmenkollen Park

Welcome to The genetics and genomics of cancer conference at Scandic Holmenkollen Park January 27-28 2020.

28. jan. 2020 12:30 - 15:30 , Frederik Holsts hus,

Welcome to a new course in the statistical package Stata. The course is aimed at Ph.d. candidates, Post Doctors and Researchers in Medical Statistics and Epidemiology in general.

29. jan. 2020 12:30 , Auditoriet Nye Nord, 5. etasje, Akershus universitetssykehus

M.Sc Ellen Katrine Kallander at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Children affected by parental illness or parental substance abuse: young carers, well-being and quality of life” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).