English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

 • Illustrasjonsbilde av lever foran en kvinne som holder hendene rundt – Vi må tenke på leveren 2. des. 2021

  Vi kan forebygge og behandle leversykdommer. Nye medisiner kommer på løpende bånd. Men behandlingen når ikke alltid pasientene.

 • Bildet viser en kvinne som sitter bak et bord og diskuterer med to kvinner i hvit frakk Hva var det egentlig legen sa, igjen? 1. des. 2021

  Skulle du være forsiktig med å ta disse to medisinene sammen, og kunne du løfte tungt? Helsepersonell bør bruke strategier når de skal informere pasienten, mener forskere.

 • Bilde av forskerne i laben Immunforsvaret kan gi større skader etter hjertestans 26. nov. 2021

  Noen klarer seg bra etter hjertestans, mens andre får alvorlige skader og mister livet. Det medfødte immunforsvaret viser seg å være en del av forklaringen.

 • Logo fra TRAiN-studien En randomisert studie av smitteverntiltak – en av veldig få 25. nov. 2021

  Smitteverntiltak som maskebruk, avstand og nedstengning, ble tatt i bruk på store befolkningsgrupper uten at vi visste effekten av det. En av få studier som faktisk undersøkte effekten av slike tiltak, ble nylig publisert av forskergruppen Klinisk effektforskning.

Forskningsarrangementer

6. des. 2021 10:15 , Zoom

MSc, MD Win Thuzar Aye at Institute of Health and Society will be defending the thesis “Prevalence and Associated Factors of Domestic Violence and Mental Health Problems in Yangon, Myanmar” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

6. des. 2021 11:15 , Zoom

Master in Physiotherapy Monica Beckmann at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis "Physical function, health related quality of life and pain after hip fracture: Effect of early exercise, recovery and prediction" for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

7. des. 2021 12:15 , Zoom

MSc Margrete Langmyhr at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis "Investigating the molecular genetics of sporadic Parkinson’s disease" for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

8. des. 2021 12:15 , Zoom

Cand.med. Hege Prag Øra at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis "Telerehabilitation for post-stroke aphasia. Technical features, feasibility, acceptability and effects on language outcomes of augmented speech and language therapy by videoconference" for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Utlysning av midler

 • funding-opportunity UiO: Life Science - Open Call

  UiO: Life Science may support projects at UiO that are in line with the UiO:Life Science strategy for research and education. Deadline: open-ended.

 • funding-opportunity EEA Grants

  There are several open calls within the EEA-grants funding scheme. Some health-related calls are highlighted below. Deadline: Various deadlines.

 • funding-opportunity HBP: Use of E-Infrastructure Resources

  The Human Brain Project (HBP) has opened a call for access to compute and storage resources of Fenix. Deadline: Rolling applications.

 • funding-opportunity Novo Nordisk Funding Opportunities

  The Novo Nordisk funding scheme has calls open for researchers at Nordic institutions. Deadline: Various deadlines.

 • funding-opportunity Nomination for Two Postdoctoral Fellowship Positions in Japan

  JSPS 'Mobility Program seeks to establish and expand the contact between Norwegian and Japanese research institutions. The researcher exchange is based on a collaboration agreement between JSPS and the Research Council of Norway. Deadline: December 07, 2021.