English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • sykehuskorridor Retningslinjer kan forhindre forskning og innovasjon 19. sep. 2018

    Det er et økende krav om retningslinjer innen utredning og behandling i helsevesenet. Men retningslinjer kan misforstås, advarer Mette Kalager og Michael Bretthauer i en leder i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

  • drew-hays-168905-unsplash Hva gjør vi med alle selvmordene? 12. sep. 2018

    Over 600 mennesker dør årlig i selvmord i et av verdens beste land å leve i. Hva kan vi gjøre for å redusere selvmordstallene?

  • presisjon-noyaktigheit-303 Eksamensoppgåver som treffer blink 4. sep. 2018

    For at ei eksamensoppgåve skal vera god, er det ikkje nok at den er berre nøyaktig eller berre presis. Den må vera begge delar.

Forskningsarrangementer

27. sep. 2018 13:15 , Runde auditorium, Domus Medica

M.Sc. Rune Hoff ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Causal inference in event history analysis with complex longitudinal data».

27. sep. 2018 13:15 , Gamle festsal, Domus academica

MA Erik Skjeggestad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Doctor in an unfamiliar country – a challenge to professional identity? Interactional experiences of newly employed international medical doctors and Norwegian health personnel».

27. sep. 2018 18:00 - 20:00 , Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

Myter og fakta om unge og psykiske lidelser. Er generasjon prestasjon på vei mot utenforskap? Sykeliggjør vi naturlige deler av ungdomstiden?