English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • Bilde av en gravid kvinne som det blir gjort ultralydundersøkelse på. Ultralyd redder fosterliv 17. sep. 2021

    Siden 1970-tallet har det vært et stort fall i antall dødfødsler. Innføringen av diagnostisk teknologi forklarer en stor del av denne nedgangen.

  • Bildet viser tre personer i labfrakker inne på et laboratorium. Fant ut hvorfor hjernen sveller ved leverskade 8. sep. 2021

    Ute i verden er leverencefalopati en av sykdommene som tar flest liv. Viktige prosesser i hjernen forstyrres, fant en ny norsk studie.

  • Bilde av professor Mollnes sammen med senioringeniør i laboratoriet. Endret på etablert sannhet om immunforsvaret 27. aug. 2021

    Protein i blodet hadde ikke den funksjonen man trodde i samspillet mellom to av kroppens forsvarssystemer. Professor Tom Eirik Mollnes med kolleger endret dermed på en etablert sannhet.

Forskningsarrangementer

1. sep. 2021 - 15. des. 2021 , NMBU, Ås

This course will give you theoretical insight and practical skills related to biophysics-based modelling of neurons, neural networks and associated brain signals.

22. sep. 2021 14:00 - 15:15 , Kristen Nygaards hus, Store auditorium

We invite you to an informative webinar on Digital Resources at dScience.

22. sep. 2021 16:15 - 18:00 , Scene Humsam, Georg Sverdrups hus

Skal vi gi flere ressurser til tverrfaglig miljøforskning? Halvere flyreisene våre? La klima og miljø gjennomsyre alle utdanningstilbudene? Ansatte og studenter inviteres til å si sin mening og påvirke UiOs nye klima- og miljøstrategi.