English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

Forskningsarrangementer

18. aug. 2022 14:0015:00, Clarion Hotel Tyholmen, Lille Torungen

God helse for mennesker, dyr og for planeten er avgjørende for å nå bærekraftsmålene. One Health, eller Én helse, er en raskt voksende internasjonalt tverrfaglig strategi som anerkjenner at mennesker og dyrs helse er koblet til hverandre, og til miljøet.

18. aug. 2022 16:3018:00, Clarion Hotel Tyholmen, Arendal

Verdiskapingspotensialet i helsenæringen har fått økt oppmerksomhet i Norge, og rapporter over de siste fem årene viser en betydelig vekst. Vi bringer sammen aktørene langs helsenæringens verdikjede for å diskutere hvordan vi kan ta ut enda mer av potensialet for verdiskaping som ligger i denne sektoren.

23. aug. 2022 12:0013:00, Zoom

NCMM Associate Investigator Professor Thomas Arnesen, Department of Molecular Biology, University of Bergen and Department of Surgery, Haukeland University Hospital, will present his research as part of the NCMM Tuesday Seminar Series.

26. aug. 2022 09:0012:30, Undervisningsrom 3 Georg Sverdrups hus, 3.etg

Are you a researcher or student at UiO interested in antimicrobial resistance (AMR), interdisciplinarity and One Health? Join this seminar of the INFRA network in August!

Utlysning av midler