English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • colourbox20385689 Fattigdom driver utviklingen av resistent tuberkulose 20. nov. 2019

    Å forstå resistent tuberkulose bør ikke begrenses til det som kan tolkes fra biomedisin alene. Også sosiale faktorer er viktig for å kunne imøtekomme problemet.

  • lunsj-inne-colourbox-660 Ungdom som spiser lunsj tar bedre matvalg 6. nov. 2019

    Ungdom som spiser frokost og lunsj spiser sunnere totalt sett i løpet av dagen. Det viser en studie gjennomført av forskere ved instituttet.

  • 970--folkemengde---jahre- Ønsker å slå schizofreni på målstreken 15. okt. 2019

    Schizofreni og bipolar lidelse er sterkt arvelige sykdommer. Men går det an å forutsi hvem som vil få dem? Det er et av målene til førsteamanuensis Lars Tjelta Westlye, som nå mottar Anders Jahre-prisen for yngre forskere.

Forskningsarrangementer

21. nov. 2019 13:15 , Hartvig Halvorsens auditorium, Diakonhjemmet, Diakonveien 12 (DBL-bygget)

MD Lena Kristine Bugge Nordberg at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Early rheumatoid arthritis: Clinical aspects of new classification criteria and modern treatment strategies” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

21. nov. 2019 13:15 , Auditorium, 1.et, Kreftsenteret, Ullevål sykehus

Cand.med. Tina Tellum at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Adenomyosis. Diagnosis and steps towards a molecular analysis.” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

22. nov. 2019 13:15 , Store auditorium (RHB2, 1003), Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

MSc Mariia Bogdanova at Institute of Basic Medical Sciences will be defending the thesis "Cellular and molecular mechanisms of human aortic valve calcification" for the degree of PhD (Philosophiae Doctor)