English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • astrocytter1 Ny kunnskap om søvn 10. sep. 2020

    Søvn er livsviktig. Alle som har opplevd kortere eller lengre perioder med dårlig søvn vet hva det betyr for livskvalitet og helse. Nå har en gruppe forskere funnet en ny, viktig brikke for å forstå flere av søvnens mysterier

  • colourbox12560143-senior Samarbeid om medisinlister gir bedre livskvalitet for eldre 3. sep. 2020

    – Vi trenger systemer som sikrer at eldre i størst mulig grad får legemidler de har nytte av, men heller ikke flere. Fastleger og geriatere bør samarbeide, mener professor Torgeir Bruun Wyller.

  • heidi-lidal-fidjeland_2_foto-lisbeth-nilsen-amff Vil formalisere fastlegens kreftoppfølging 30. juli 2020

    Kreftsyke er mer enn dobbelt så ofte hos fastlegen, viser studie. Fastlegene har mye erfaring med kreftpasienter og forskeren bak studien mener det derfor er hensiktsmessig å formalisere denne oppfølgingen.

Forskningsarrangementer

23. sep. 2020 08:00 - 09:30 , Kulturhuset

Lurer du på hvorfor vi sover eller hva som skjer i hjernen når vi sover?

Vi inviterer på frokost og fire forskere som forteller hva de har funnet ut om søvnen vår.

23. sep. 2020 11:15 , Zoom

M.Sc Ranjeeta S. Acharya at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Pelvic girdle pain and pelvic floor disorders in pregnant women” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

23. sep. 2020 11:15 , Zoom

MSc Ragnhild Elén Gjulem Jamt at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Psychoactive substance use among drivers in a rural area - Studies of prevalence, risk of road traffic crash involvement and driver characteristics” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).