English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • kolesterol-apotek-660px Kolesterol: Den usynlige hjerte-kar risikoen 11. apr. 2019

    Du kan ha kritisk høyt kolesterolnivå uten å merke det. Men en enkel test kan avsløre risikoen.

  • krigen-mot-gluten-300119_oh_002 Krigen mot gluten 15. mars 2019

    I filmen "This is the end" sier Seth Rogen: “If you stopped eating gluten, you’d feel way fucking better all day. Whenever you feel shitty, that’s cuz of gluten”. Men han er ganske så usikker på hva gluten egentlig er.

  • nevrasteni1 Svake nervar – ein kvinnesjukdom? 8. mars 2019

    På slutten av 1800-talet vart nevrasteni ein populær diagnose. I dag ser vi ofte på tilstanden som ein kvinnesjukdom. Men korleis vart sjukdomen forstått den gong?

Forskningsarrangementer

25. apr. 2019 12:00 , Grønt auditorium 1, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Bjørn Erik Juel at Institute of Basic Medical Sciences will be defending the thesis “Electrophysiological Markers of Consciousness: Measures of connectivity, complexity, and signal diversity in EEG for distinguishing between conscious and unconscious brain states” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

25. apr. 2019 14:30 - 15:30 , Domus Medica, Nye Auditorium 13

Speaker: Pekka Marttinen, Assistant Professor, Helsinki Institute for Information Technology HIIT, Department of Computer Science, Aalto University, Finland.

26. apr. 2019 12:00 - 13:00 , Møterom 2. etg. Forskningsveien 7

Forenkling av standardisert CCRT*-metode? Kan en forenklet standardisert metode for å formulere hovedkonflikten i pasientens relasjonsmønster brukes av klinikere i vanlig praksis, i supervisjon, i opplæring, og i forskning?