English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • colourbox14903536-660x – En epidemi av ignoranse 1. des. 2020

    Holdninger til aids i det norske samfunnet på 1980-tallet gikk fra sindighet til massefrykt, før sykdommen sakte forlot den offentlige bevisstheten. Hva kan vi lære av aids-historien?

  • meieriprodukter-2-660px-colourbox46347765 Fermentering kan gjøre meieriprodukter sunnere 27. nov. 2020

    Det er ikke nytt at mengden fett påvirker hvor sunt et meieriprodukt er. Men hva med andre egenskaper hos disse matvarene?

  • colourbox27840264 Forsker undersøker alternativ modell for personlighetsforstyrrelse 20. nov. 2020

    Den tradisjonelle modellen som beskriver ti ulike personlighetsforstyrrelser kritiseres fra flere hold. Gjennom sitt doktorgradsarbeid håper Tore Buer Christensen å bidra til en alternativ modell for personlighetsforstyrrelser.

Forskningsarrangementer

7. des. 2020 11:15 , Zoom

MD Christian Qvigstad at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis Age-related health and comorbidities in haemophilia for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

8. des. 2020 08:30 - 09:30 , Zoom

Vil du bli med på søknadsprosessen i 2020/2021 for finansiering av nye tverrfaglige forskningsgrupper innen livsvitenskap? Da bør du delta på et av UiO:Livsvitenskaps informasjonsmøter. 

8. des. 2020 11:15 , Zoom

MD Nino Lomia at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Mortality in Women of Reproductive Age in Georgia: Leading Causes and Socio-demographic Determinants” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).