English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • Vi trenger en nasjonal stamcellebank 9. juli 2019

    Vil bidra til forskning på mange skader og lidelser. Noen få superdonorer kan dekke behovet til sju av ti nordmen. Temaet blir tatt opp under arrangement på Arendalsuka i 15. august.

  • autoimmun-tcelle Felles celletyper for autoimmune sykdommer 13. mai 2019

    Sentrale immunceller ved cøliaki er funnet igjen hos pasienter med andre autoimmune sykdommer. Funnene gir håp om å finne årsaken til en rekke sykdommer.

  • autofagi-eat-me Nytt fra cellens miljøstasjon 6. mai 2019

    Vi lærer stadig mer om hvordan celler samler avfallet sitt og sender det til degradering. Anne Simonsens gruppe har nettopp bragt oss enda et hakk videre.

Forskningsarrangementer

14. aug. 2019 10:30 - 12:00 , MS Sunnhordaland

UiO og Digitalt liv presenterer ledende forskning som gir grunnlag for bedre løsninger i helsenæringen, for samfunnet og individet. 

15. aug. 2019 12:00 - 12:55 , MS Sunnhordaland

Stamceller er et ferskt forskningsfelt med mange muligheter. Det er potensiale for store gjennombrudd innen behandling av lidelser som diabetes 1, øyesykdommer, ALS, ryggmargsskader og revmatisme.

TBA
5. sep. 2019 14:30 - 15:30 , Domus Medica, room TBA.

Speaker: Torben Martinussen, Professor, Section of Biostatistics, Dept. of Public Health, University of Copenhagen, Denmark.