English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • michael_colo Overdiagnostisering også i tarmkreftscreening? 15. aug. 2018

    Overdiagnostisering er ansett som et stort problem innenfor mammografi og screening for prostatakreft. Men hva med tarmkreftscreening?

  • ina-borgeneheim-pedersen-web Ikke gode nok på fjerning av kolonpolypper 20. juli 2018

    Et betydelig antall norske endoskopører benytter inadekvate polypektomi-teknikker. Artikkelen "Teknikker ved fjerning av kolonpolypper i Norge" i Endoscopy International Open viser til klare tall.

  • michael-bretthauer-og-mette-kalager Mer screening ikke til det bedre i USA 11. juli 2018

    American Cancer Society senker alderen for tarmkreftscreening fra 50 til 45 år. En dyr og unødvendig endring i følge legene Michael Bretthauer og Mette Kalager.

Forskningsarrangementer

27. aug. 2018 13:15 , Store auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10, Oslo

Cand.scient. Gry Irene Skodje ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Non-coeliac gluten sensitivity and coeliac disease – Dietary and diagnostic aspects

28. aug. 2018 13:15 , Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (Bygg 25), Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166

Cand.med. Anja Maria Lyche Brænd ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Clinical drug trials in Norwegian general practice A study of a 10-year cohort of trials identified from applications to the Norwegian Medicines Agency 1998-2007.

29. aug. 2018 13:15 , Auditoriet i Nye Nord 5. et., Akershus universitetssykehus

Cand.psychol. Johan Siqveland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Posttraumatic Stress and Autobiographical Memory in Patients with Chronic Pain.