2020

Bildet kan inneholde: rosa, barn, hånd.
Publisert 5. mars 2020 13:12

En ny undersøkelse fra Forskningsrådet viser at 83 prosent av oss har meget eller ganske stor tillit til forskning.  Aller størst er tiltroen til helseforskning, der 75 prosent svarer at de har svært stor eller stor tillit. - Gledelig og forpliktende, sier Jens Petter Berg.

Bildet kan inneholde: hud, hånd, spiker, finger.
Publisert 3. feb. 2020 09:53

21. mars: Om koronavirus, smittefare og behandling. Forfatter Gunnveig Grødeland forsker på influensavirus og utvikling av vaksiner ved Institutt for klinisk medisin.