Studieplan

Programmet starter med ett års fulltidsforskning, der du har undervisningsfri fra profesjonsstudiet i medisin. Forskerlinjen går i sommersemestrene og på deltid parallelt med medisinstudiet, frem til innlevering av forskningsoppgaven i 11. semester.

1. forskerlinjesemester

MF9010 Medisinsk Forskningsmetode

MF9210 Praktisk kurs i laboratorieforskning eller MF9230 Praktisk kurs i klinisk og samfunnsmedisinsk forskning

Test i Kunnskapshåndtering: Forskerlinjestudenter tar denne testen tidligere enn andre medisinstudenter. For å finne timeplan og forelesninger må du gå inn i Mine Studier på 7. semester og søke informasjon.

2. forskerlinjesemester

 MEDFLPRES

  • Presentasjon av eget prosjekt til medstudenter
  • Abstrakt

Før 11. semester medisin

MEDFLFORD

MEDFLSEM

  • Dagsseminarer
  • Forskerlinjeseminarer

11. semester medisin

MEDFLOPP

  • Forskningsoppgave
  • Muntlig eksamen
Publisert 9. des. 2015 15:04